Motivator Blog

Čitanje je jedan od načina stalnog usavršavanja. Predlažemo 10 knjiga o inovaciji i sigurni smo da svaki pronalazač treba da ih ima u...

Zašto nam je važno upravljanje projektnim ciklusom? Kakvu korist možemo imati od poznavanja načina na koji funkcioniše ova metodologija?...

Ako ikada budete tražili izvore finansiranja za svoj projekat, i sreća vam se osmehne i sredstva vam budu odobrena, pitanje je: “Šta dalje?”...