CTT u službi istraživača

CTT u službi istraživača

CTT UB je osnovan kako bi podržao saradnju naučne zajednice Univerziteta u Beogradu sa industrijom i poboljšao prenos rezultata istraživanja ka industriji i privredi. Nit vodilja svakog dobrog istraživačkog projekta jeste ideja da će dobijeni rezultati biti primenljivi u praksi. Upravo zato plan eksploatacije ideje predstavlja neizostavni deo, kako domaćih, tako i međunarodnih projekata. Kako bi na najbolji način služio istraživačima i inovatorima, CTT UB vam na raspolaganje stavlja sledeće usluge:
Procena vrednosti ideja i pronalaska

Procena vrednosti ideja i pronalaska

Ispitaćemo tržište i srazmerni potencijal vaše ideje ili pronalaska. Deo ovog procesa uključuje istraživanje potrebnih patenata što je neophodan uslov za pravilnu procenu vaših pronalazaka. Na ovaj način, sve naše iskustvo, ekspertiza i insajderska znanja o trendovima i relevantnim budućim tržištima, nalazi se u vašoj službi.

Razvijanje strategija za upravljanje patentima i izumima

Svaki izum je drugačiji – priča za sebe. Svako preduzeće, univerzitet i pronalazač ponaosob žele da ostvare svoje ciljeve putem svojih pronalazaka. Shodno tome, na putu od ideje do komercijalnog uspeha, mnoga pitanja moraju se iznova rešavati. Naši tim bogatog iskustva pružiće vam odgovore na sva pitanja koja vas mogu mučiti i pomoći da kreirate individualnu strategiju koja će učiniti da vaš pronalazak doživi uspeh.

strategija za upravljanje patentima
Briga o patentiranju

Briga o patentiranju vaših ideja

Tokom celokupnog procesa patentiranja imaćete podršku naših iskusnih stručnjaka. Pomoćićemo vam da odaberete pravog patentnog advokata kako bismo obezbedili najkvalitetniju patentnu specifikaciju. Takođe vodimo računa o sprovođenju i rešavanju svih organizacionih pitanja.

Kontaktima sa najboljim partnerima osiguravamo uspeh vašeg izuma

Posedujemo široku mrežu važnih kontakata za upravljanje izumima i patentima i stavljamo je vama na raspolaganje. Na ovaj način obogaćujete listu svojih poslovnih veza za postojeće ili buduće istraživačke projekte.

mreža partnera
Licenciranje patenata

Licenciranje patenata širom sveta

Za vaše patente i pronalaske koji su orijentisani prema tržištu, pronalazimo partnere i pravimo licence na globalnom nivou. Nakon spajanja sa partnerima, svim silama ulazimo u pregovore o finansijskim uslovima ostvarivanja saradnje kako bismo vam omogućili najbolje.

Podrška započinjanju Start-Up i Spin-Off kompanija

Klijentima čije inovacije i pronalasci imaju potencijal da postignu komercijalnu vrednost pomažemo u kreiranju sopstvenih kompanija, pružajući im pomoć u pronalaženju izvora finansiranja.

Podrška započinjanju Start-Up i Spin-Off kompanija
Saradnja industrije i univerziteta

Saradnja industrije i univerziteta

CTT UB deluje kao spona između univerziteta i industrije. Naša uloga je da inovativna znanja istraživača šaljemo ka spoljnim organizacijama zarad dobrobiti društva u celosti. Na ovaj način, znanje i nove tehnologije postaju dostupne široj javnosti i ujedno se promoviše saradnja univerziteta i industrije.

Pomoć u indentifikovanju fondova i programa podrške

Identifikovanje odgovarajućih izvora finansiranja i širenje ovih informacija ka istraživačima jedan je od glavnih zadataka CTT UB. Takođe, pružamo administrativne usluge u periodu pre i nakon dobijanja finansija za konkurisane projekte.

indentifikovanje fondova i programa podrške
Podizanje svesti, edukacije i publiciteta

Podizanje svesti, edukacije i publiciteta

Ovaj cilj CTT UB proizilazi iz želje za stvaranjem efikasne interakcije istraživača i industrije, ojačavanjem razumevanja stvarnih problema industrije od strane univerziteta kako bi se istraživanja pretvarala u proizvode i usluge koje su zaista potrebne.