Motivator Blog

U pitanju su prof. dr Melina Kalagasidis Krušić, prof. dr Emila Živković sa i prof. dr Vesna Spasojević Brkić sa Univerziteta u Beogradu...