Otvorene pozicije

Samostalni stručnotehnički saradnik (koordinator projekata iz oblasti inovacija, transfera tehnologije i saradnje sa privredom)

Postani deo tima

Ukoliko imate iskustva u upravljanju projektima, a inovacije i transfer tehnologije vas pokreću, ovaj konkurs je za vas!

Tražimo odgovornu i kreativnu osobu koja bi trebalo da:

 • analizira zahteve, prepoznaje i definiše projektne zadatke i projektuje ili priprema rešenja;
 • komunicira sa strankama i zaposlenima i rešava pitanja iz svoje nadležnosti ili usmerava na nadležnost;
 • zamenjuje direktora Centra za vreme njegove odsutnosti

 • priprema nacrte i predloge godišnjih planova rada Centra;
 • organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti u okviru projekata Centra;
 • održava saradnju Centra sa članicama i istraživačkim jedinicama Univerziteta;
 • održava saradnju Centra sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu i Evropskom patentnom organizacijom u okviru realizacije Ugovora sa ZIS;
 • organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti usmerene na uspostavljanje veze između Univerziteta i pronalazača;
 • organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti usmerene na jačanje saradnje Centra sa članicama i istraživačkim jedinicama Univerziteta;
 • organizuje i sprovodi aktivnosti usmerene na obezbeđivanje efikasnog transfera tehnologije sa Univerziteta u Beogradu ka poslovnom sektoru;
 • organizuje, koordinira i sprovodi aktivnosti usmerene na prikupljanje donacija;
 • obavlja poslove informisanja i savetovanja u vezi sa poslovima promocije i komercijalizacije naučnoistraživačkog rada i IS;
 • učestvuje u pripremi internih akata i procedura Univerziteta i članica Univerziteta iz oblasti delokruga rada;
 • priprema sporazume o saradnji i bilateralne ugovore sa drugim centrima, poslovnim inkubatorima, naučno tehnološkim parkovima, istraživačkim i visokoškolskim ustanovama, privrednim društvima, komorama, udruženjima, međunarodnim institucijama i asocijacijama iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine, transfera znanja i tehnologije i saradnje sa privredom.

Od vas očekujemo da:

 

 • Imate visoku stručnu spremu (studije drugog stepena na Univerzitetu u Beogradu);
 • Dobro poznajete paket Microsoft Office;
 • Imate najmanje jednu godina radnog iskustva;
 • Posedujete znanje engleskog i poznavanje još jednog svetskog jezika.

Prednost imate ukoliko posedujete:

 

 • iskustvo u upravljanju projektima (administraciji, implementaciji, kontroli i izveštavanju);
 • Predznanje iz oblasti transfera tehnologije/intelektualne svojine/preduzetništva/marketinga;
 • Timski duh.

Mi vam obezbeđujemo mentorsku podršku i platu.

Rok za prijavu: 01.02.2020.

*Po završenom probnom radu u trajanju od 2-3 meseca, mogućnost zaključenja ugovora na određeno vreme, u trajanju do 2 godine.

Motivaciono pismo i CV na srpskom jeziku poslati na prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs i popuniti FORMULAR za evidenciju prijave. U subject-u mejla navesti Centar za transfer tehnologije – prijava za posao.