Otvorene pozicije

Menadžer projekata iz oblasti transfera tehnologije

Postani deo tima

Ukoliko imate iskustva u upravljanju projektima, a inovacije i transfer tehnologije vas pokreću, ovaj konkurs je za vas!

Tražimo odgovornu i kreativnu osobu koja bi se bavila:

 • Sprovođenjem programa rada i razvojnih planova Centra;
 • Pripremanjem i predlaganjem aplikacija za projekte na osnovu programa rada i razvojnih planova Centra;
 • Organizovanjem, koordiniranjem i sprovođenjem aktivnosti u okviru projekata Centra;
 • Održavanjem saradnje Centra sa članicama i istraživačkim jedinicama Univerziteta;

 • Održavanjem saradnje Centra sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije i Evropskom patentnom organizacijom u okviru realizacije Ugovora sa ZIS;
 • Organizovanjem i sprovođenjem aktivnosti usmerenih na uspostavljanje veze između Univerziteta i istraživača;
 • Organizovanjem i sprovođenjem aktivnosti usmerenih na jačanje saradnje Centra sa članicama i istraživačkim jedinicama Univerziteta;
 • Organizovanjem i sprovođenjem aktivnosti usmerenih na obezbeđivanje efikasnog transfera tehnologije sa Univerziteta u Beogradu ka poslovnom sektoru;
 • Organizovanjem i sprovođenjem aktivnosti usmerenih na prikupljanje donacija;
 • Poslovima informisanja i savetovanja u vezi sa poslovima promocije i komercijalizacije naučnoistraživačkog rada i IS;
 • Obavljanjem i drugih poslova koji mu se stave u nadležnost.

Od vas očekujemo da:

 

 • Imate visoku stručnu spremu (završene osnovne studije na Univerzitetu u Beogradu) i master iz menadžmenta;
 • Dobro poznajete paket Microsoft Office;
 • Imate najmanje jednu godina radnog iskustva;
 • Imate lični i stručni interes za upoznavanje i napredovanje u poslovima promocije i komercijalizacije naučnoistraživačkog rada i intelektualne svojine;
 • Posedujete znanje engleskog i još jednog svetskog jezika.

Prednost imate ukoliko posedujete:

 

 • Predznanje iz oblasti transfera tehnologije/intelektualne svojine/preduzetništva/marketinga;
 • Iskustvo u upravljanju projektima (administraciji, implementaciji, kontroli i izveštavanju);
 • Timski duh.

 

Mi vam obezbeđujemo mentorsku podršku i platu.

 

Rok za prijavu: 15.5.2017.

Planiran početak rada: jul 2017.

CV možete dostaviti elektronskim putem uz naznaku: Menadžer projekata iz oblasti transfera tehnologije – Konkurs CTT