Prijava pronalaska

Imate ideju koja može postati novi izum veka? Ne rizikujte! Dođite odmah i razgovarajte sa nama. Pomoćićemo vam!

U većini slučajeva, projekti koji su proizvod akademskih istraživanja zahtevaju dalje razvijanje i ulaganje značajnih sredstava pre komercijalizacije. Međutim, potrebna sredstva mogu biti prikupljena samo ako je moguće zaštititi intelektualno vlasništvo.

 

Kako bi sve teklo glatko, najbolja praksa je da, o svojoj inovaciji, odmah razgovarate sa stručnjacima u Centru za transfer tehnologija Univerziteta u Beogradu. Čak i u onim slučajevima kada je vaša ideja tek u povoju.

 

Zašto?

 

Što ranije čujemo o vašem radu, efikasnije vam možemo pomoći u donošenju odluke o sledećim koracima. Odmah ćemo vam reći šta je sve potrebno uraditi u vezi sa publikacijom ili prezentacijom vašeg rada i rezultata. Ovo je naročito važno ukoliko želite da zaštitite svoju ideju, inovaciju ili pronalazak, kako ih neko drugi ne bi prisvojio.

Razlog leži u tome što, objavljivanje vaše ideje/rezultata pre podnošenja patentne aplikacije, svaku zaštitu vaše inovacije čini nemogućom!

ŠTA SE DEŠAVA DALJE SA MOJOM INOVACIJOM?

 

Dalje postupanje zavisi od same prirode i faze razvoja u kojoj se vaša ideja, inovacija ili pronalazak nalazi. Zato, zajedno sa vama, stručnjaci iz CTT UB obavljaju detaljnu procenu i utvrđivanje mogućnosti i potencijalnih opasnosti.

 

Među pitanjima na koja ćemo zajedničkim snagama odgovoriti nalaze se:

  • Da li je moguća praktična primena i u kojim oblastima?
  • Da li postoji aktuelni problem koji vaša ideja, inovacija ili pronalazak rešavaju?
  • Postoje li već nešto slično i po čemu se vaša ideja, inovacija ili pronalazak razlikuju?
  • Da li postoji tržište ili ciljna grupa za vaš proizvod?
  • Da li je vaša zamisao zaista inovativna ili inventivna u datoj oblasti?
  • Kolika je potencijalna zarada?
  • Da li je neka treća strana već zainteresovana za vašu zamisao?
  • Ima li potrebe za dodatnim istraživanjem?
  • Da li je potrebno zaštititi vašu ideju, inovaciju ili pronalazak?
  • Koju ulogu bi ste želeli da imate u daljem procesu valorizacije?
ŠTA SE DEŠAVA DALJE SA MOJOM INOVACIJOM?

Od odgovora na ova pitanja i samog potencijala vaše zamisli zavisiće i to koje korake dalje preduzimamo. Da li će se krenuti u testiranje tržišta, pravljenje studije o izvodljivosti, razgovor sa potencijalnim partnerima ili klijentima, kreiranje patentne studije, kreiranje prototipa ili test verzije.

Obavezan deo procedura prijave pronalaska CTT-u jeste testiranje vaše ideje/pronalska (poslovne prilike) na BOSS platforme, putem sva tri alata na platformi (Alat za samoprocenu poslovne prilike, Alat za planiranje razvoja poslovne prilike, Obrazac za prijavu poslovne prilike). Sva tri generisana pdf fajla je potrebno dostaviti putem el. pošte ctt@rect.bg.ac.rs sa naznakom imena podnosioca i imena poslovne prilike.

Bez obzira da li je vaša ideja u povoju ili već dobro razvijena, pozivamo vas da je testirate putem BOSS platforme.