Prijava pronalaska

Imate ideju koja može postati novi izum veka? Ne rizikujte! Dođite odmah i razgovarajte sa nama. Pomoćićemo vam!

U većini slučajeva, projekti koji su proizvod akademskih istraživanja zahtevaju dalje razvijanje i ulaganje značajnih sredstava pre komercijalizacije. Međutim, potrebna sredstva mogu biti prikupljena samo ako je moguće zaštititi intelektualno vlasništvo.

 

Kako bi sve teklo glatko, najbolja praksa je da, o svojoj inovaciji, odmah razgovarate sa stručnjacima u Centru za transfer tehnologija Univerziteta u Beogradu. Čak i u onim slučajevima kada je vaša ideja tek u povoju.

 

Zašto?

 

Što ranije čujemo o vašem radu, efikasnije vam možemo pomoći u donošenju odluke o sledećim koracima. Odmah ćemo vam reći šta je sve potrebno uraditi u vezi sa publikacijom ili prezentacijom vašeg rada i rezultata. Ovo je naročito važno ukoliko želite da zaštitite svoju ideju, inovaciju ili pronalazak, kako ih neko drugi ne bi prisvojio.

Razlog leži u tome što, objavljivanje vaše ideje/rezultata pre podnošenja patentne aplikacije, svaku zaštitu vaše inovacije čini nemogućom!

ŠTA SE DEŠAVA DALJE SA MOJOM INOVACIJOM?

 

Dalje postupanje zavisi od same prirode i faze razvoja u kojoj se vaša ideja, inovacija ili pronalazak nalazi. Zato, zajedno sa vama, stručnjaci iz CTT UB obavljaju detaljnu procenu i utvrđivanje mogućnosti i potencijalnih opasnosti.

 

Među pitanjima na koja ćemo zajedničkim snagama odgovoriti nalaze se:

  • Da li je moguća praktična primena i u kojim oblastima?
  • Da li postoji aktuelni problem koji vaša ideja, inovacija ili pronalazak rešavaju?
  • Postoje li već nešto slično i po čemu se vaša ideja, inovacija ili pronalazak razlikuju?
  • Da li postoji tržište ili ciljna grupa za vaš proizvod?
  • Da li je vaša zamisao zaista inovativna ili inventivna u datoj oblasti?
  • Kolika je potencijalna zarada?
  • Da li je neka treća strana već zainteresovana za vašu zamisao?
  • Ima li potrebe za dodatnim istraživanjem?
  • Da li je potrebno zaštititi vašu ideju, inovaciju ili pronalazak?
  • Koju ulogu bi ste želeli da imate u daljem procesu valorizacije?
ŠTA SE DEŠAVA DALJE SA MOJOM INOVACIJOM?

Od odgovora na ova pitanja i samog potencijala vaše zamisli zavisiće i to koje korake dalje preduzimamo. Da li će se krenuti u testiranje tržišta, pravljenje studije o izvodljivosti, razgovor sa potencijalnim partnerima ili klijentima, kreiranje patentne studije, kreiranje prototipa ili test verzije.

Bez obzira da li je vaša ideja u povoju ili već dobro razvijena, pozivamo vas da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU PRONALASKA.