Zaštita pronalaska

OSIGURAJTE SVOJE VRHUNSKE REZULTATE I PRONALASKE KAKO BI POBOLJŠALI NJIHOV KOMERCIJALNI POTENCIJAL

Svaki vaš pronalazak stručni tim CTT UB procenjuje i, kada je to moguće, odmah kreira početnu strategiju njegove komercijalizacije.

Izvodljivost i najbolji način za zaštitu vaše tehnologije kroz prava intelektualne svojine, su kritične stavke u koje morate biti direktno vi uključeni.

Šta je moguće patentirati?

 

Da bi jedan pronalazak mogao da se patentira potrebno je da:

 • Bude nov
 • Poseduje inventivni nivo
 • Bude industrijski primenljiv
 • Ne potpada pod neku od zabranjenih kategorija

Utvrđivanje da li vaš pronalazak ispunjava svaki od ovih uslova je komplikovan, dugotrajan i skup proces. Međutim, iako je patentiranje skupo, dobiti, kao što znate, mogu biti ogromne.

Međutim, ako pronalazak nije valjano zaštićen, sva prava mogu biti nepovratno izgubljena.

sta patentirati
Pre objavljivanja, razmišljajte o patentiranju!
Mogućnost sticanja patenta lako možete izgubiti publikovanjem istraživanja kojim ste došli do samog pronalaska. Niti jedna informacija ne treba da bude javno dostupna – ni na jedan način i nigde u svetu – pre nego što popunite patentni formular.

 

Čuvanje tajnosti narušava:

 • Objavljivanje u predlogu projekta
 • Publikacija u časopisima
 • Prezentacije na seminarima, konferencijama …
 • Informacije objavljene na internetu
 • Izvodi radova, posteri i izložbe
 • E-mailovi
 • Otkrivanje informacija drugima u poverenju i sl.

 

public disclosure
Svako “curenje” informacija o pronalasku dovešće do slabljenja ili uništavanja mogućnosti za patentiranje.
CTT UB vas neće sprečavati u objavljivanju.

Međutim, sve nove ili dodatne informacije do kojih dođete nakon podnošenja patentne prijave, ne treba objavljivati bez konsultacije sa advokatom. Razlog leži u tome što nove informacije možda mogu biti pridodate patentnoj prijavi. Ukoliko je neophodno da do toga dođe, jedini način podnošenje novog ažuriranog patentnog formulara.

 

 

Priprema patentne aplikacije

 

Prilikom popunjavanja obrasca za prijavu pronalaska pružićete nam važne informacije koje će pomoći advokatu prilikom podnošenja patentne prijave. U ovom procesu advokat mora podneti specifikaciju koja detaljno opisuje sam pronalazak i naglašava novine i poboljšanja u odnosu na poznato stanje. U specifikaciji treba navesti makar jedan način na koji pronalazak može biti delotvoran. Stoga informacije o eksperimentalnim primerima i/ili prototipovima mogu napraviti razliku u uspešnosti osiguravanja validne patentne zaštite.

 

U prijavi vaš rad će biti opisan uopšteno kako bi se izbegla mogućnost da drugi, na lak način, zaobiđu vaš rad i prikažu nešto kao svoje. Ohrabrujemo vas da spekulišete o mogućim načinima upotrebe vašeg rada i van okvira akademskih publikacija. Inače, sama patentna prijava će biti objavljena 18 meseci nakon podnošenja.

 

priprema aplikacije

Istraživački tim

 

Od suštinske je važnosti tačno identifikovati ljude koji su stvorili pronalazak opisan u patentnoj prijavi. Istraživački tim je stvar činjeničnog stanja, a ne stvar mišljenja. Nije uobičajeno da pronalazak stvori više od dvoje ili troje ljudi. Svi ostali koji su bili povezani sa istraživanjem mogu biti uključeni kao autori na akademskoj publikaciji, ali samo pravi pronalazači mogu biti uključeni u patentnoj prijavi.

 

Loše naveden istraživački tim može biti osnova za odobravanje ili povlačenje patenta.

Ne brinite. Da do ovoga ne bi došlo tu je CTT UB.

Pretraživanje patenata

 

Patentne prijave i odobreni patenti objavljuju se od strane patentnih zavoda širom sveta i javno su dostupni dokumenti o njima. Objavljeni patenti pružaju obilje informacija kojima istraživači mogu želeti da pristupe iz raznih razloga:

 • Procene da li je njihov rad moguće patentirati u odnosu na postojeće publikacije
 • Istraže način na koji su patenti napisani kako bi pojasnili obim pronalaska
 • Kao deo istraživanja na početku sopstvenog projekta
 • Procene verovatnoću da njihove planirane komercijalne aktivnosti povrede postojeće patente.

 Objavljenim informacijama o patentima može se pristupiti besplatno putem brojnih sajtova, među kojima su i Evropski patentni zavod, Google patenti, WIPO i sl.

 

U traženju i istraživanju patenata, svojim iskustvom i velikom praksom, CTT UB vam može biti od velike pomoći.

pretraga patenata

Koja je procedura za patentnu prijavu?

 

Najveći broj patentnih aplikacija se prvo popunjava u Srbiji, čime se ustanovljava međunarodni “datum prvenstva”. Nakon 12 meseci, podnosi se međunarodna prijava putem PCT sistema.

 

Ovaj čin omogućava popunjavanje jedne patentne prijave kojom se proverava patentabilnost u velikom broju zemalja.

 

Maksimalano trajanje patenta, u najvećem broju zemalja, je 20 godina od prvobitnog datuma popunjavanja.

patentna prijava

Rokovi i aktivnosti

 

Ovde možete pogledati vodič za vremenske rokove za svaki od koraka u patentnom procesu:

 • 0-12 meseci – patentna aplikacija koja se popunjava u Srbiji. Ustanovljavanje datuma prioriteta. Dalja objašnjenja vezana za pronalazak moraju biti završena unutar narednih 12 meseci. Ovaj period je krucijalan za podizanje vrednosti samog patenta.
 • Unutar 1 godine – ažuriranje podnete prijave. Na ovom stupnju mogu se dodati podaci i informacije o pronalasku.
 • Unutar 18 meseci – objavljuje se patentna aplikacija zajedno sa izveštajem o pretraživanju stanja tehnike po predmetu pronalaska.
 • 2-4 godine – primljen je izveštaj patentntnog ispitivača. (Patentni advokat radi, zajedno sa menadžerom za transfer tehnologije, pronalazačem i ispitivačem kako bi se utvrdili patentni zahtevi).
 • 5-7 godina – patent je odobren/odbijen u svakoj od naznačenih zemalja.
 • 4-20 godina – plaćanje troškova godišnjeg održavanja.

Na Univerzitetu Beograd ovo je regulisano Pravilnikom o pravnoj zaštiti, privrednom iskorišćavanju intelektualnih dobara i o radu Centra.