Ugovorena istraživanja

U zavisnosti od vaših specifičnih potreba, ugovoreno istraživanje može biti najbolji način da ostvarite benefit od akademskih istraživanja. Na primer, ono se može odnositi na sprovođenje specifičnih laboratorijskih eksperimenata, pristupu naprednoj opremi, bazama podataka ili retkim kolekcijama i arhivama. Pored toga, možete imati i pristup razvojnim metodologijama, anketama sprovedenim ciljnoj ili opštoj populaciji kao i izradu (malih količina) specifičnih jedinjenja ili materijala. Dijapazon mogućnosti je izuzetno širok.

Kod ugovorenih istraživanja, vi kao klijent definišete koja su očekivanja u smislu krajnjeg ishoda (podaci, materijali, popisi, izveštaji…) kao i kojim standardima rezultati treba da odgovaraju (standard kvaliteta itd.). Zajedno sa vama, istraživači diskutuju o tome šta se može očekivati, šta je potrebno da bi se ostvarili ugovoreni rezultati kao i koliki bi trebalo da budu ukupni troškovi za uslugu.

ugovorena istraživanja

Centar za transfer tehnologije UB preuzima na sebe pravne poslove koji prate ugovorena istraživanja. Mi ćemo načiniti neophodne ugovore koji će uključivati paragrafe vezane za intelektualnu svojinu i prava na vlasništvo i primenu dobijenih rezultata. Uslovi koji se odnose na intelektualnu svojinu i vlasništvo zavise od posebne prirode aktivnosti, potreba i koristi svih strana koje su uključene.

Prednosti saradnje za kompaniju

  • Inovativna rešenja za poboljšanje proizvoda, procesa ili usluge.
  • Obezbeđivanje rešenja koje je nezavisno od drugih komercijalnih interesa.
  • Troškovi istraživanja mogu biti sufinansirani od strane javnih i privatnih programa.

Kako vam pomažemo u pristupu ovim uslugama

  • Povezujemo vas sa najprikladnijim istraživačima za vaše potrebe i zahteve.
  • Pomažemo vam da definišete tehničke aspekte rada koji treba izvršiti.
  • Formalizujemo odnos ugovorom.
  • Obezbeđujemo savete vezano za najpogodnije izvore finansiranja koji bi mogli da sufinansiraju projekat.

Kontaktirajte nas kako bi dobili dodatne informacije vezano za usluge ugovorenog istraživanja