O centru

CTT – VAŠA SIGURNA PODRŠKA U SVETU INOVACIJA

Da bi postavili nova pitanja, videli nove mogućnosti, pogledali stare probleme iz novog ugla,
neophodna je kreativna moć imaginacije, a upravo taj čin označava pravi napredak u nauci
Albert Ajnštajn

Prenos znanja i tehnologija u vašoj službi

Rad naučnika i istraživača je kamen temeljac moderne industrije. Bez inovacija i kreativnih ideja naučnika poput vas, svi zupčanici bi jednostavno stali. Međutim, da bi se stvari pokrenule potrebno je da naučne inovacije izađu iz istraživačkih laboratorija, iz kabineta i doktorkskih fioka i naprave skok u korporativni svet gde će postati korisni i primenjivi proizvodi. Upravo na ovoj ideji je 2010. godine osnovan Centar za transfer tehnologijeUniverziteta u Beogradu.

 

Transfer znanja i tehnologija i ostvarivanje veze između istraživača i industrije je glavni cilj Centra za transfer tehnologija. Zato marljivo radimo na podsticanju istraživača Univerziteta u Beogradu, njihovoj edukaciji i pružanju pomoći kako bi, što lakše, napravili iskorak ka korporativnom svetu.

 

Naravno, ovaj put je dvosmeran i zato se tu ne zaustavljamo. CTT pomaže i preduzetnicima da ostvare saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama u Srbiji, tako da plod ove saradnje bude obostrana korist. Ovakav krug prenosa znanja i tehnologija čini 2 stvari – rezultatima istraživanja naučnika i novim otkrićima osigurava izlazak na tržište i stvara unosnu mrežu inovacija koju čine istraživači i preduzetnici.

Šta CTT još nudi naučnicima, istraživačima, MSPP i industriji?

Centar za transfer tehnologije podržava 31 fakultet i 11 instituta u procesima komercijalizacije, transfera tehnologija i ostvarivanja inovacionih projekata. Centar podržava istraživače sa Univerziteta, osoblje i studente, i to kroz ponudu komercijalnih veština i niza specijalizovanih resursa koji će im pomoći da njihova istraživanja dobiju širu društvenu i ekonomsku korist.

Da vaše inovacije izađu iz hibernacije – Centar za transfer tehnologija
VIZIJA I MISIJA

Želimo da naši istraživači pomognu u stvaranju novih radnih mesta, a Srbija postane dominantna na međunarodnom tržištu.

NAŠA MREŽA

CTT deluje širom planete. Ako ne verujete pogledajte mapu naše dominacije. Uskoro pada i ostatak sveta.

PROJEKTI I INICIJATIVE

Razvoj društva neće napredovati sam od sebe. CTT zato ulaže maksimalne napore i znanja kako bi se stvari pokrenule.

Tim centra

Nedeljko Milosavljević

Dr Nedeljko Milosavljević

Direktor
Tamara Čolić Milosavljević

Tamara Čolić Milosavljević

Menadžer za transfer tehnologije
tj

Tamara
Jovanović

Administrator projekata
Natasa Milojević

Dr Nataša
Milojević

Spoljni saradnik
Dušan Bugarski

Dušan
Bugarski

Projektno savetovalište
Milan Kuželka

Milan
Kuželka

Projektno savetovalište