Dostupne tehnologije

Istražite neke od istaknutih tehnologija Univerziteta u Beogradu i krenite pravo ka opcijama za licenciranje.

Novi fitopreparati, u obliku polučvrdtih i tečnih farmaceutskih oblika, sa inkorporiranim prirodnim aktivnim komponentama namenjeni topikalnoj primeni sa izraženom antibaktrijskom aktivnošću širokog spectra, uključujući i efikasno delovanje na bakterije rezistentne na antibiotsku terapiju. Tržište Krajem 20. veka došlo je do pojave i zabrinjavajućeg širenja takozvanih panrezistentnih […]

Tržište Danas u svetu skoro svaka bezbednosna organizacija poseduje  interne profesionalne baze ali one nisu javno dostupne. Najpoznatije javno dostupne baze imaju veliki broj nedostataka: primarno se bave terorističkim incidentima, sa osnovnim podacima o ostalim kategorijama koji su deskriptivnog tipa, ne podržavaju ažuriranje podataka koji se već nalaze u njima, podržavaju podatke samo tekstualnog tipa, […]

Tržište Glјivе su vеоmа čеst i vаžаn uzrоk infеktivnih  bоlеsti  lјudi. Čеstо su hrоničnоg tоkа i kоntаgiоznе, diјаgnоstičkе prоcеdurе su nеdоvоlјnо sеnzitivnе i dugоtrајnе, а lеčеnjе tеškо i skupо. Iаkо su оvе bоlеsti nајčеšćе  pоvršnо lоkаlizоvаnе, kоd pоsеbnih grupа pаciјеnаtа, kао štо su оni sа hеmаtоlоškim bоlеstimа, trаnsplаntirаnim tkivimа i оrgаnimа, imunskim i […]

Ložište za sagorevanje balirane biomase sa automatskim doziranjem goriva koje omogućava efikasan, kontrolisan i kontinualan proces sagorevanja. Tržište Proizvodnja električne energije u Srbiji i svetu u velikoj meri zavisi od uglja – u 2008. 41% električne energije proizvedeno je sagorevanjem uglja. Da bi se smanjila štetna emisija ugljen-dioksida (CO2) koja se na ovaj način oslobađa […]

Nove oriblete za grlo na bazi prirodnih aktivnih sastojaka sa jakim antibakterijskim dejstvom protiv bakterija koje su rezistentne na antibiotike. Tržište Oriblete i pastile za grlo se primenjuju širom sveta kao lek protiv zapaljenja grla. Istraživači sa Beogradskog Univerziteta napravili su nove pastile na bazi bilja koje se mogu koristiti za prevenciju i lečenje zapaljenja […]

Tržište Većina univerziteta, laboratorija i srednjih škola nema dovoljno raspoloživih sredstava za kupovinu simulacionih sistema i mernih uređaja ili da omogući studentima praktične vežbe na ovim instrumentima. Istraživači sa Beogradskog Univerziteta su razvili jedinstveni precizni instrument koji može da zameni nekoliko odvojenih namenskih uređaja kao što su: osciloskop, galvanostat […]

Tržište Industrijski transmiteri su specijalna vrsta elektronskih mernih instrumenata koji se koriste u industrijske svrhe. Transmiteri nivoa tečnosti se mogu koristiti za merenje nivoa ili dubine homogene tečnosti u otvorenim rezervoarima za skladištenje, bunarima ili u zatvorenim posudama gde je pritisak iznad površine tečnosti jednak atmosferskom pritisku. […]

Tržište Seme predstavlja stub poljoprivredne proizvodnje. Zato je za proizvođače i distributere semena veoma važno da znaju produktivnost, vitalnost i životni vek semena. Na taj način čuvaju i vreme i novac. Istraživači sa Univerziteta u Beogradu razvili su novu metodu određivanja životne sposobnosti semena koja pruža brojne prednosti. Opis pronalaska […]
Ukoliko ste u potrazi za licenciranim prilikama, CTT UB vas može uputiti na širok opseg pogodnih istraživača i njihovih tehnologija.