Interesuje vas kako sarađuju nauka i privreda? Evo primera iz prakse sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Interesuje vas kako sarađuju nauka i privreda? Evo primera iz prakse sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Saradnja nauke i privrede je veliki pokretač napretka svakog društva. Odnos nauke i privrede je dvosmeran: na konkretne zahteve privrede nauka odgovara rešavajući važne probleme; ili, nauka ponudi privredi nešto novo, unapređeno ili pristupačnije što privreda jedva dočeka da komercijalizuje.

Inovacije i tehnološki razvoj dovode do sve većeg korišćenja naučnoistraživačkog potencijala Univerziteta u Beogradu od strane domaće i inostrane privrede, a sve veća otvorenost privrede i traženje pomoći od istraživača za rešavanje njihovih problema umnogome pokreće naše istraživače ka pronalaženju najoptimalnijih rešenja. Sprega između nauke i privrede dodatno je podržana i od strane Evropske unije koja nedvosmisleno insistira na komercijalizaciji intelektualne svojine proizašle iz istraživanja.

Na temu saradnje nauke i privrede razgovarali smo sa prof. dr Časlavom Mitrovićem sa katedre za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Iz velikog iskustva prof. Mitrovića čuli smo na koje sve načine njegova katedra sarađuje sa privredom, kako da se ta saradnja učvrsti, unapredi kao i kakvu korist ona donosi svim uključenim stranama.

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu od svog osnivanja aktivno sarađuje sa privredom i predstavlja sjajan primer zbog brojnih uspešno realizovanih projekata koji su nam svima poznati. Više o tome pogledajte u prilogu koji smo vam pripremili.

Pripremila: Mirjana Opačić, Motivator tim