Međunarodna konferencija o transferu tehnologije

Međunarodna konferencija o transferu tehnologije

Institut „Jožef Stefan“ (Slovenija) organizuje šesnaestu međunarodnu Konferenciju o transferu tehnologije, 11. oktobra 2023. godine, koja će delimično imati hibridni format. Konferencija je namenjena promociji i jačanju razmene znanja između akademske zajednice i predstavnika industrije, a ove godine se održava pod okriljem kampanje Evropske komisije za podizanje svesti o valorizaciji znanja.

Konferencija okuplja predstavnike tri ciljne grupe: eksperte iz oblasti transfera znanja koji mogu podeliti bogato iskustvo, istraživače koji žele da iznesu svoje znanje na tržište, i predstavnike kompanija koje aktivno zagovaraju važnost transfera znanja za njihovo poslovanje.

Od posebnog značaja za istraživače jeste otvoren poziv za podnošenje radova iz oblasti transfera tehnologije ili zaštite intelektualne svojine (koji moraju biti zasnovani na konkretnim primerima iz prakse i dopunjeni planiranim modelom licenciranja ili spin-out poslovnog modela), kao i mogućnost prijavljivanja za konferencijsku nagradu za najbolju inovaciju javnih istraživačkih organizacija (dve organizacije dobijaju nagradu od 2500 evra).

Istraživački radovi (max 4 stranice) treba da se bave nekom od sledećih tema:

  • uspostavljanje strategije za efikasno upravljanje intelektualnom svojinom;
  • upravljanje intelektualnom svojinom u zajedničkim istraživačkim i inovacionim projektima;
  • put od zaštite intelektualne svojine do tržišta;
  • ključni faktori za uspešan transfer tehnologije iz različitih aspekata (istraživača, industrije, eksperata za transfer tehnologije);
  • uloga Kancelarija/Centara za transfer tehnologije u maksimiziranju uticaja nauke, tehnologije i inovacija na društvo;
  • primeri zaštite intelektualne svojine u oblasti veštačke inteligencije;
  • drugo, po izboru saradnika.

Do 10. avgusta neophodno je popuniti obrazac za preliminarnu registraciju, a do 17. avgusta je krajnji rok za podnošenje kompletnih radova.

Sve dodatne informacije o podnošenju radova, kao i zbornici sa prethodnih konferencija, mogu se pronaći ovde.

Što se tiče konferencijske nagrade za najbolju inovaciju javnih istraživačkih organizacija, akcenat konkursa je na predstavljanju poslovnih predloga tehnologija pred stručnom komisijom koju čine investitori i stručnjaci za komercijalizaciju. Komisija će proceniti komercijalni potencijal predstavljenih tehnologija i nagraditi dva najbolja tima. Detaljnije informacije o ovom konkursu dostupne su ovde, a krajnji rok za prijavu je 31. avgust.