Interesuje vas kako da iskoristite potencijal svoje kompanije i svog istraživanja? EEN nudi odgovore i pomoć

een

Interesuje vas kako da iskoristite potencijal svoje kompanije i svog istraživanja? EEN nudi odgovore i pomoć

U cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala malih i srednjih preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu, Evropska komisija je 2008. godine formirala Evropsku mrežu preduzetništvaEnterprise Europe Network (EEN). Evropska mreža preduzetništva aktivna je na Univerzitetu u Beogradu od 2009. godine.

EEN kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi raznoliku pomoć istraživačima, inovatorima, preduzenicima, i malim i srednjim preduzećima u Evropskoj uniji i šire i aktivna je u više od 49 zemalja širom sveta

Sa više od 600 partnera (agencije, univerziteti, istraživačko-tehnološke razvojne institucije…), ova EEN predstavlja najveću međunarodnu organizaciju koja promoviše i pomaže rad malih i srednjih preduzeća.

EEN pruža informacije direktivama evropskih propisa i preporuka, programima i fondovima EU razvoju, posredujemo u transferu novih tehnologija i znanja, pomažemo u promociji vašeg rada i pronalaženju partnera na inostranom tržištu, stimulišemo mala i srednja preduzeća da inoviraju i time budu konkurentnija na tržištu, i konačno

mreza

upućujemo korisnike na učešće u Okvirnim programima EU. EEN upravlja najvećom bazom ponude i tražnje poslovnih partnera iz Evrope – oko 600 članica mreže svakodnevno radi na povezivanju kompanija i grupa koje imaju profil u bazi.

Događaji koje organizuje EEN su zasnovani na konceptu direktnog povezivanja kompanija putem organizacije unapred zakazanih kratkih sastanaka (business2business). Zainteresovane stranke se unapred prijavljuju za učešće, a spisak učesnika i njihovih profila je dostupan sve vreme na internet stranici mreže.

Centar za transfer tenhologije sarađuje sa Evropskom mrežom preduzetništva od svog osnivanja. Deo saradnje je i organizacija Info-dana i sajam ideja za Horizon 2020 projekte sa posebnim naglaskom na nove materijale i nanotehnologije. Drugi skup po redu se održava 4-5. oktobra 2017. godine na petom spratu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Ul. Kraljice Marije 16) od 8:00-17:15. Fokus događaja su dva važna aspekta bitna za dobijanje projekata ili primenu naučnog rezultata:

1. Izvor finansiranja – kroz nacionalne programe, Horizon 2020 ili investitore;

horizon2020

2. Potragu za partnerima, pošto su dobri i komplementarni saradnici ključni za dobijanje projekta ili realizaciju inovacije.

U skladu sa tendencijama poziva Horizon 2020, naglasak će biti na razvoju i inovaciji, mada će biti govora i o istraživanjima. Deo prezentacija održaće tim Evropskog odseka za pitanja intelektulane svojine (European IPR Helpdesk). Za one koji se prvi put prijavljuju pružićemo informacije o ciljevima, uslovima i strukturi poziva, kao i detalje o instrumentima finansiranja i metodologiji prijave.

skup

Naglasak skupa biće na povezivanju sa perspektivnim partnerima. Zato smo predvideli izložbu postera sa vašim projektima- idejama kao i kratke sastanke (20 min). Na skupu će biti prisutni članovi Sektorske grupe za Materijale i njihovi klijenti, sa kojima možete da razmenite vaše ideje i prezentujete potrebe za partnerima.

Jezik skupa je engleski. Skup je namenjen zainteresovanim iz industrije (posebno malih i srednjih preduzeća sa jakim potencijalom – potrebom za razvoj tehnologija) kao i

zainteresovanim sa univerziteta i naučnih instituta. Skup nudi šansu da se istraživači susretnu lično sa potencijalnim partnerima i tehnološkim brokerima, i uspostavite nove kontakte u oblasti istraživanja, transfera tehnologije i biznisa.

Autor: prof. dr Aleksandar Sedmak