Kolaborativna istraživanja

Plodne saradnje zahtevaju okruženje gde je otvorena diskusija i razmena informacija osigurana okvirima koji poštuju interese svih strana koje su obuhvaćene, i koja omogućava neophodnu fleksibilnost u procesu kreiranja rezultata.

 

Kako bi se to ostvarilo, prethodno moraju biti sklopljeni odgovarajući dogovori, u vezi vlasništva i kontrole rezultata istraživanja, kao i prava na eksploataciju i publikaciju.

CTT UB ima veliko iskustvo u rukovanju svim pravnim i finansijskim aspektima vezanim za kolaborativnu saradnju. Naš pristup je uvek usmeren ka stvaranju partnerstava koja zaista nude dodatnu vrednost za sve učesnike.

 

Ovo je jedan od najboljih mehanizama za transfer znanja pomoću udruženih istraživanja, razvoja ili inovativnog projekta. Članovi doprinose izvršavanju aktivnosti i dele rizike i benefite.

Kolaborativna istraživanja
Koristi koje vaša kompanija ostvaruje ovakvom saradnjom su:

  • Pristup komplementarnom stručnom znanju,
  • Saradnja vaših zaposlenih sa ekspertima iz oblasti,
  • Mogućnost korišćenja univerzitetskih laboratorija i opreme,
  • Snižavanje rizika kroz podelu troškova R&D,
  • Troškovi projekta mogu biti sufinansirani od strane nacionalnih ili međunarodnih programa.

CTT Vam pomaže u pristupu ovoj usluzi kroz:

  • Povezivanje sa najboljim istraživačima za vaše potrebe i zahteve
  • Pomać u definisanju tehničkih aspekata rada koji treba izvršiti
  • Formalizovanjem odnosa ugovorom
  • Davanje saveta vezanih za najpogodnije izvore finansiranja koji mogu da sufinansiraju projekat.

Saznaj više o mogućnostima kolaborativnih istraživanja