Licenciranje intelektualne svojine

Obuhvata transfer prava na vašu kompaniju kada je u pitanju korišćenje intelektualne svojine Univerziteta koja je generisana kroz naučnoistraživački rad.
Patentna/softverska licenca:

  • Omogućava vašoj kompaniji da koristi, proizvodi i/ili ponudi na tržištu proizvod ili proces, pod ekskluzivnim uslovima, ukoliko ih zahtevate.
  • Obezbeđuje pravnu zaštitu od plagijata ili imitacija.
  • Pruža mogućnost da troškovi projekta budu sufinansirani od strane državnih ili privatnih programa.

Kako vam CTT UB pomaže da ostvarite ove pogodnosti?

  • Identifikujemo prilike za znanje koje ima uslove za licenciranje, a koje je u vašem interesu.
  • Obezbeđujemo dodatne detalje vezano za tehnologiju, pod poverljivim uslovima, tokom sastanka sa stručnim timom.
  • Formalizujemo odnos ugovorom.

licenca
Pogledajte neke od Univerzitetskih tehnologija koje mogu biti samo vaše