JAVNE NABAVKE

Naziv Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Usluge razvoja i web dizajna BOSS platforme, aktivnost А11 ERAZMUS+ projekta 2018-1-RS01-KA203-000428 Poziv za podnošenje ponudа
Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

09.07.2019.
do 12:00 časova
Naziv Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Usluge izrade edukativnog video materijala, aktivnost А11 Erasmus+ projekta 2018-1-RS01-KA203-000428 – BOSS Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

10.07.2019.
do 12:00 časova