Pravno savetovanje

Ugovor o poverljivosti

 

Cilj ugovora o poverljivosti je da, kako mu i samo ime kaže, omogući poverljivu razmenu informacija. To znači da je primalac informacija obavezan da:

  • Ne koristi poverljive informacije za drugo već samo u specifične svrhe (obično je u pitanju procenjivanje mogućnosti kolaboracije)
  • Ne iznosi ove informacije bilo kome već samo onima koji ih moraju znati u svrhu specifičnih svrha
  • Čuva tajnost informacija određeni vremenski period (obično 5 godina)

Otvorena diskusija je ključ svake uspešne kolaboracije, to je dobro poznato. Međutim, kako bi prava svih partnera bila zaštićena, preporučuje se potpisivanje ugovora o poverljivosti pre početka bilo kakvih razgovora.

ugovor o poverljivosti

Sporazum o transferu materijala

 

Svaki put kada “materijali”, poput ćelijskih linija, anti-tela, modeli sistema (biljnih/životinjskih), baze podataka ili druge supstance,  budu transferisani od jedne institucije ili kompanije, drugoj, potrebno je da dogovor o korišćenju takvih materijala bude regulisan Sporazumom o transferu materijala.

 

Materijali bi trebalo da budu korišćeni samo u one svrhe za koje su i predati. Štaviše, materijali nastavljaju da budu u vlasništu strane koja ih je i obezbedila. Ne smeju biti dati drugima bez saglasnosti strane koja ih je obezbedila. Važno je napomenuti da strana koja obezbeđuje materijale, obezbeđuje i primer ovog ugovora za drugu stranu.

transfer materijala

Ugovor o licenci i ugovor o zajedničkom vlasništvu

 

Ugovor o licenci pokriva prava treće strane ili spinof kompanija da koriste određena znanja ili prava na intelektualnu svojinu.

 

Ukoliko je jasno da UB poseduje određena prava na intelektualnu svojinu, poput patenta ili autorskih prava, licenca za korišćenje intelektualne svojine u komercijalne svrhe može biti data drugim stranama. Zauzvrat, korisnik licence plaća kompenzaciju. Sam  Ugovor o licenci mora biti sastavljen za svaki pojedinačan slučaj. CTT UB može vam pomoći u sastavljanju ugovora i utvrđivanju tržišne vrednosti licence.

 

Ukoliko partner CTT UB nije jedini vlasnik i/ili su vlasnička prava razvijena unutar saradnje sa drugim stranama, preporučuje se pravljenje Ugovora o zajedničkom vlasništvu kako bi se zaštitila prava obe strane. Na primer, drugi vlasnik može prebaciti svoja prava prvome u zamenu za kompenzaciju ili svi vlasnici mogu postaviti jednu stranu (vodeću) da istraži mogućnosti komercijalizacije.

 

Znajte da dogovori o licenciranju i intelektualnim pravima mogu biti deo kolaboracije ili ugovora o konzorcijumu u nekim slučajevima. CTT UB vam može pomoći u pregovaračkom procesu sa drugim stranama i prilikom sastavljanja odgovarajućih ugovora.

licenciranje intelektualne svojine

Saradnja u istraživanju i istraživanje po ugovoru

 

Veliki deo akademskih istraživanja odigrava se u kontekstu istraživačkog konzorcijuma u kome učestvuju kompanije, univerziteti, istraživački instituti i/ili fakulteti. Primeri su javno privatna partnerstva ili saradnje finansirane kroz EU programe.

 

U takvim slučajevima trošak istraživanja samo je delimično pokriven putem instrumenata finansiranja (subvencije, istraživačke stipendije). Svako od učesnika investira iz sopstvenih izvora.

 

Zato je važno da, na samom početku ovakve saradnje, dogovori o vlasništvu i pravima eksploatacije IS dobiju svoj formalni oblik. Rad u uslovima saradnje sa spoljnim učesnicima može rezultirati razvojem znanja i/ili prava intelektualne svojine. CTT UB obavlja pregovore u ime svojih institucija i istraživača kako bi se postigao fer dogovor kada je u pitanju sprovođenje istraživanja i kompenzacije koja se za njega isplaćuje. Pravni savetnici vam mogu biti od pomoći tokom ovog procesa. Oni će se, u slučaju potrebe, povezati sa pravnim savetnicima spoljnih učesnika i voditi vas kroz sve klauzule ugovora.

kolaborativna saradnja
Pogledajte modele ugovora, pravilnike, startegije i zakone od značaja za transfer tehnologije i znanja