Podrška privredi

Za kompanije

Ostvarivanje saradnje istraživača sa privatnim sektorom jedna je od primarnih aktivnosti CTT UB. Ova saradnja podrazumeva zajedničku prijavu istraživačkih i razvojnih projekata, a naročito saradnju u komerijalizaciji rezultata istraživanja i njihovoj primeni u praksi.
CTT UB vam zato pruža:

Ponuda tehnologija za licenciranje

Kao direktan posrednik između privrede i istraživača sa Univerziteta, Centar vam može ponuditi licence za tehnologije koje su tu i osmišljene. Patentna/softverska licenca omogućava vašoj kompaniji da koristi, proizvodi i/ili ponudi na tržištu proizvod ili proces, pod ekskluzivnim uslovima, ukoliko ih zahtevate.
Jačanjem veze između privatnog sektora i Univerziteta, Centar stvara produktivni i profitabilni ekosistem povoljan po obe strane.

tehnologija za licenciranje
istraživanja po ugovoru

Traženje partnera iz sveta nauke za istraživanja po ugovoru

Centar vas može povezati sa istraživačkim grupama sa Univerziteta u Beogradu koje se bave istraživanjima relevantnim za vaše poslovanje i pomoći vam da stupite u poslovnu saradnju potpisivanjem ugovora sa njima.

Pronalaženje dodatnih izvora finansiranja za istraživanja po ugovoru

Ukoliko su vam potrebna dodatna sredstva za određeno istraživanje koje se vrši po ugovoru sa istraživačkom grupom Univerziteta, možemo vam pomoći da ih pronađete i formalizujete odnos ugovorom.

dodatni izvori finansiranja
Korišćenje istraživačkih i laboratorijskih kapaciteta Univerziteta u Beogradu

Korišćenje istraživačkih i laboratorijskih kapaciteta Univerziteta u Beogradu

Centar je tu da pronađe rešenja za zahteve i potrebe vaše kompanije tako što će pronaći istraživanja i laboratorijski prostor na Univerzitetu koji biste mogli da koristite za dobijanje rezultata koji će unaprediti vaše poslovanje.

Ekspertske konsultacije u oblasti transfera tehnologije

Od našeg tima možete saznati sve detalje procedura za transfer tehnologija, koja su vaša prava, a koje obaveze, ali i koje su sve prednosti koje vam nudi saradnja sa Univerzitetom. CTT UB može da vam asistira i u pronalasku pravog eksperta za tačno određenu temu, projekat ili organizaciju.

Ekspertske konsultacije