Predavanja i radionice

CTT UB ZA VAS ORGANIZUJE BROJNE KURSEVE I RADIONICE KOJE NAUČNICIMA POMAŽU U ISTRAŽIVANJU PROCESA VALORIZACIJE I TEMA KOJE SU POVEZANE

U cilju informisanja istraživača i predstavnika privrede o značajnom udelu inovativnog istraživanja u ekonomskom rastu, kao i o pravima intelektualne svojine (IS), Centar za transfer tehnologije organizuje brojne obuke. Obuke su besplatne i otvorene za sve zaposlene na Univerzitetu, kao i za sve zainteresovane predstavnike privrednog sektora. Naše obuke predstavljaju mesto gde se možete dodatno informisati o svemu što vas interesuje iz oblasti IS, transfera tehnologija, komercijalizacije inovacija, finansiranja i sl.

predavanja i radionice

Intelektualna svojina u istraživanju

Povećanje kapaciteta je ključni termin u ovoj našoj obuci. Veoma praktičnu, sveobuhvatnu i besplatnu obuku o intelektualnoj svojini (IS) i pravima IS držimo našim istraživačima u želji da im pomognemo da postepeno razvijaju sopstvene strategije zaštite i upravljanja IS sa Univerziteta.

 

Intelektualna svojina u biznisu

Prilikom pokretanja biznisa, poboljšanja ili kupovine kompanije uvek je dobra ideja da se proveri da li je potrebno zaštititi žig ili patent; da li neke licence već postoje i kako da odredite šta vam je činiti na osnovu zatečene situacije. CTT na obukama daje učesnicima opšti pogled transfera tehnologije, evaluacije intelektualne svojine i principa licenciranja, kako biste znali kako da iz aspekta intelektualne svojine pravilno pristupite tržištu.

 

Pretraga patentnih baza

Važan i izuzetno zahtevan korak u procesu zaštite patenta je provera da li takav ili sličan patent već postoji. Ovo je veliki posao i zahteva veštinu i strpljenje. Na našoj obuci naučićete kako da pristupite pretrazi patentnih baza i kako da budete što sigurniji da ste pretragu dobro izvršili.

 

Pravljenje biznis plana

Dobar biznis plan kombinuje vaše planiranje, istraživanje, brojeve, rokove, marketing i druge strategije. Na obuci ćemo vam pokazati kako da napravite biznis plan koji će pokazati koje probleme i na koji način rešava vaša tehnologija, ko vam je konkurencija, koje je ciljno tržište, konkretan plan svih aktivnosti, ko su potencijalni partneri i dr.

 

Potraga za finansijama

Znamo da je najveći kamen spoticanja svakog istraživanja njegovo finansiranje. Zato smo osmislili obuku koja će vam pokazati gde možete da konkurišete za sredstva za dalji razvoj, zaštitu vaše inovacije, koji konkursi postoje kao i kako da prepoznate pouzdanog investitora.

 

Komercijalizacija intelektualne svojine

CTT organizuje obuke u kojima ima za cilj da pomogne istraživačima sa Univerzeteta u komercijalizaciji njihovih tehnoloških inovacija. Možete da naučite koji su ključni koraci u ovom procesu, koji ugovori su važni kao i na koji način da razmišljate da biste odlučili koja je opcija najbolja za vas (da li je to davanje licence kompaniji, osnivanje nove kompanije koja će se baviti tom tehnologijom, dalje razvijanje tehnologije u saradnji sa privredom, itd.).

 

Pretraga tržišta

Jedan od ključnih koraka komercijalizacije tehnologije jeste pretraga tržišta. Da li postoji tržište za vašu inovaciju? Ko bi bio zainteresovan za nju? Kolika bi bila njena cena? Ko su vam konkurenti? Na ova i mnoga druga pitanja odgovorićemo zajedno na našoj radionici.

 

Licenciranje univerzitetske tehnologije

Važno je da znate kako da ispravno napravite ugovor o licenciranju vaše tehnoloije kako ne biste izgubili kontrolu nad njom. Treba da budete sigurni da će se poverljive informacije čuvati od ostatka sveta. Kako se biti siguran da ćete zaraditi dovoljno, da će sama tehnologija ostati vaša kao i pravo da licencu, usled nepoštovanja neke od tačaka ugovora, možete da povučete, samo neke su od tema o kojima ćete čuti na našoj obuci. Što ranije sarađujete sa menadžerom za transfer tehnologije, manja je verovatnoća da se napravi greška.

 

Transfer tehnologije iz ugla istraživača

U prošlosti je mnogo istraživanja bilo sprovedeno samo u cilju povećanja saznanja na neku temu (nauka radi nauke). Danas transfer tehnologije omogućava univerzitetima da pokažu koliko su njihovi istraživači izvanredni, jer se ovim procesom godine istraživanja prevode u nešto stvarno i opipljivo od čega će javnost, univerziteti i pronalazači imati korist. Na našoj obuci ćete saznati kako da uočite komercijalnu vrednost vašeg istraživanja i kako da uspešno sarađujete sa privredom na obostrano zadovoljstvo.

 

Transfer tehnologije iz ugla privrede

Kompanije u prošlosti nisu bile izuzetno zainteresovane za saradnju sa univerzitetima, jer su smatrale da su zaposlile najbolje ljude koji mogu da urade sav potreban posao. Ali, zbog ekonomske situacije u kojoj se većina kompanija danas nalazi, to se promenilo. Dakle, kompanijama je sada značajno korisnije da sarađuju sa univerzitetima, jer tako štede svoja sredstva i vreme. Na našoj obuci saznaćete kako da pronađete istraživački tim/laboratoriju koja bi mogla da vam pomogne u vašem poslovanju, kao i kako da uspostavite saradnju koja bi vam odgovarala. Vreme je da industrija i Univerzitet u Beogradu kombinuju svoje veštine i ostvare sjajne zajedničke rezultate.

 

Open Innovation

Open Innovation je koncept koji je izuzetno zastupljen u čitavom svetu. On na efikasan i isplativ način spaja privredu i nauku. Na našoj obuci saznaćete šta je Open Innovation concept; kakvu korist imaju kompanije od njega, a kakvu istraživački timovi; kako da pronađete timove koji bi mogli da ponude rešenje za određen, praktičan problem; kako vam CTT može pomoći u pronalaženju tog rešenja, itd.