Finansiranje i podrška

Finansiranje je od suštinske važnosti za sprovođenje naučnog istraživanja. Izvori finansiranja, nacionalno i internacionalno, su pod velikim pritiskom, a ograničena sredstva traže mnogi.

 

Mi vam pomažemo da pronađete sredstva i podršku za svoj projekat.

Istraživačima i preduzetnicima nudimo pomoć u vezi sa svim delovima procesa finansiranja:

  • Razmatranje različitih prilika za finansiranje
  • Priprema predloga
  • Pisanje aplikacije
  • Implementacija projekta
  • Izveštavanje

finansiranje inovacija
Pročitajte više o relevantnim programima finansiranja posvećenih istraživanju, inovacijama, premošćavanju jaza između istraživanja i inovacije koja se može prodati i kolaboracije sa industrijom.

 

Uvek nas možete kontaktirati kako bi smo razgovarali koji programi finansiranja mogu biti relevantni za vaš projekat. Pogledajte više na strani Projektno savetovalište