Tehnička podrška i konsalting za kompanije

Tehnička podrška podrazumeva regrutovanje ekspertskog tima od strane Univerziteta sa ciljem da se pronađu rešenja za zahteve i potrebe vaše kompanije.

Vrlo važan način da ostvarite korist od ekspertize istraživača jeste da ih imate za savetnike i konsultante. Istraživači mogu doprineti vašoj kompaniji novom i svežom perspektivom, obezbeđujući vredne uvide iz različitih i, ponekad, neočekivanih uglova.

konsalting

CTT UB može vam asistirati u pronalasku pravog eksperta za tačno određenu temu, projekat ili organizaciju. U pogledu troškova i ugovora, CTT UB će upravljati svim potrebnim pravnim sporazumima. Tako niste primorani da gubite svoje dragoceno vreme, već samo preuzimate dobiti.

Na ovaj način:

  • Olakšava se proces uvođenja tehnoloških inovacija u vašu kompaniju.
  • Obezbeđuje se nezavisno savetovanje.
  • Dobijate značajnu pomoć tokom donošenja važnih odluka u kompaniji.
  • Troškovi projekta mogu biti sufinansirani od strane nacionalnih ili međunarodnih programa.

Uloga CTT UB se ogleda u sledećem:

  • Povezujemo vas sa najboljim timom sa Univerziteta koji može odgovoriti na vaše potrebe.
  • Pomažemo vam da definišete tehničke aspekte rada koje treba izvršiti.
  • Formalizujemo odnos ugovorom koji reguliše projektne rokove i isporuku ugovorenog.

Kontaktirajte nas kako biste dobili dodatne informacije vezane za usluge tehničke podrške i konsaltinga.