Vizija i misija

VIZIJA

Centar za transfer tehnologije teži da pomogne da istraživački i razvojni napori naučnika sa Univerziteta u Beogradu dovedu do stvaranja proizvoda i usluga koje će povećati kvalitet života ljudi. Želimo da naši istraživači pomognu u stvaranju novih radnih mesta i učine da Srbija postane dominantna sila na međunarodnom tržištu.

Vizija
Misija

MISIJA

Misija Centra je da:

  • pomogne u zaštiti i upravljanju intelektualne svojine (IS) koje nastaju u članicama Univerziteta kao i da stvori mehanizme za prenos prava IS industriji što će dovesti do stvaranja novih proizvoda i usluga za dobrobit društva,
  • poboljša i proširi saradnju između Univerziteta i industrije,
  • pruži pomoć istraživačima i studentima u ostvarivanju njihovih poduhvata.

STRATEŠKI CILJEVI

Strateški ciljevi Centra su:

  • uključiti što veći broj ljudi i organizacija u proces transfera znanja i tehnologija,
  • ojačati odnosi sa članicama Univerziteta i relevantnim spoljnim partnerima,
  • postati prepoznat kao pouzdani stub koji podržava razvoj novih pristupa tehnologijama i transferu znanja.

Strateški ciljevi