Podrška u saradnji – STUB

OD EFIKASNOG SASTANKA DO PLODONOSNE SARADNJE

Razmena znanja je proces koji spaja akademske institucije, privredu i druge sektore kako bi međusobno podelili ideje i ekspertizu kako bi podstakli inovacije.

 

CTT UB vam pruža strukturnu podršku čineći da susreti, interakcija i saradnja budu što lakši kako bi razmena znanja bila olakšana i svima od koristi.

sradnja nauke i privrede
saradnja sa privredom

Kako vam možemo pomoći i pružiti podršku?

 

Razmena znanja može imati različite oblike i mi vam pomažemo u svakoj fazi procesa na sledeće načine: organizovanje sastanaka, priprema zajedničkog projekta, ali i u samim kolaboracijama. Naša podrška je kreirana kako bi promovisala i delovala kao katalizator razvoja snažnih i samoodrživih odnosa između Univerziteta u Beograd, istraživača i spoljnih organizacija.

 

Možemo vam ponuditi savetovanje o pitanjima finansiranja i obezbediti kontakte sa značajnim događajima poput STUB, ali i koordinaciju saradnje.

 

Znajte da je naša podrška za vas BESPLATNA.

 

Na vama je samo da nas kontaktirate dovoljno unapred kako bi smo imali vremena da sačinimo ugovor koji odgovara baš vašim potrebama.