Vesti

Dragi čitaoci! U ovom izdanju biltena predstavićemo vam set od osam kreiranih dokumenata partnerskog konzorcijuma, fokusiranog na tržišne karakteristike Dunavskog regiona. Bilten možete preuzeti na...

’’Maker in China’’ International SME Innovation & Enterpreneurship Contest Global 2020, uspešno se održava treći put zaredom. ...