Vesti

08.07.2013. U organizaciji Privredne komore Beograda, Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, Centra za MSP i preduzetništvo i Kancelarije za mlade Gradske...

24.06.2013. Centar za transfer tehnologije postao je deo Mreže lokalnih info centara za inovacije, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju i Kodeksa ponašanja. Formiranje info centara...

10.06.2013. Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu postao je deo Srpske nacionalne mreže tehnoloških brokera, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju i Kodeksa ponašanja brokera....

16.04.2013. Počeo je sa radom Portal za transfer tehnologije - veb aplikacija čiji je cilj brzo i efikasno formiranje jedinstvene baze podataka tehnologija i...