Već 11 inovativnih projekata sa Univerziteta u Beogradu dobilo mentorsku i finansijsku podršku. Prijavite se i budite sledeći!

inovacije ub

Već 11 inovativnih projekata sa Univerziteta u Beogradu dobilo mentorsku i finansijsku podršku. Prijavite se i budite sledeći!

Istraživači Univerziteta u Beogradu ostvarili su sjajan uspeh zahvaljujući svojim pronalascima. U okviru Programa transfera tehnologije je čak 11 projekata sa Univerziteta u Beogradu dobilo mentorsku i finansijsku podršku od preko 200 hiljada evra. Od početka programa, Centar za transfer tehnologije pomagao je i nastavlja da pomaže tokom prijavljivanja i realizacije projekta, kao i tokom daljeg procesa komercijalizacije pronalaska.

Program transfera tehnologije realizuje se u cilju identifikovanja istraživanja sa komercijalnim potencijalom. Dalja podrška ima za cilj da podigne komercijalnu spremnost pronalaska.

Sa Univerziteta u Beogradu do sada podržani su sledeći projekti:

 1. Izrada prototipova nove generacije ergonomski prilagođenih stolica kabina dizalica (Mašinski fakultet)
 2. Multifunkcionalne kuglice za hvatanje boja (Tehnološko-metalurški fakultet)
 3. Instrument za merenje toplotne provodljivosti višekomponentnih smeša (Tehnološko-metalurški fakultet)
 4. Uređaj za analizu sorpcije vodonika HSA-UNLS (Institut nuklearnih nauka ’Vinča’)
 5. Aktivno pakovanje: Biorazgradive prevlake/filmovi na bazi poljoprivrenih nusproizvoda (Institut za multidisciplinarna istraživanja)
 6. Izrada prototipa minimalno invazivnog katetera (Medicinski fakultet)
 7. Hidrogelovi sa sintetičkim ligninskim oligomerima kao antimikrobnim agensima i agensima za lečenje rana (Institut za multidisciplinarna istraživanja)
 8. Uređaj za otkrivanje bakterijskih egzotoksina korišćenjem staklenih nanoportova (Biološki fakultet)
 9. Modularni vegetacijski zid (Arhitektonski fakultet)
 10. Antimikrobno aktivno kozmetičko i farmaceutsko pakovanje (Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta)
 11. Novi antiviralni agens (Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju)

Nakon završene pilot faze, Program transfera tehnologije je postao stalni program Fonda za inovacionu delatnost, a poziv je kontinuirano otvoren tokom cele godine.

Ukoliko ste zaposleni na nekoj od članica Univerziteta u Beogradu i imate inovativan pronalazak sa potencijalom sa komercijalizaciju, obratite se Centru za transfer tehnologije na ctt@rect.bg.ac.rs.