OTVORENE SU PRIJAVE ZA PLAĆENU PRAKSU U EUIPO KROZ PAN-EUROPEAN SEAL PROFESSIONAL TRAINEESHIP PROGRAM

Pan-European Seal program

OTVORENE SU PRIJAVE ZA PLAĆENU PRAKSU U EUIPO KROZ PAN-EUROPEAN SEAL PROFESSIONAL TRAINEESHIP PROGRAM

Završili ste osnovne studije i zainteresovani ste za patente? Sada imate priliku da se prijavite na plaćenu praksu Zavodu za intelektualnu svojinu Evropske unije (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

Pan-European Seal Professional Traineeship Program nudi mogućnost sjajnim mladim diplomcima da steknu radno iskustvo u multikultularnom okruženju u važnim institucijama Evropske unije koje se bave pitanjima intelektualne svojine. Odabrani kandidati će proći obuke, imati priliku da se dokažu u radu na konkretnim zadacima, a najbolji će dobiti diplome na svečanoj ceremoniji na kraju prakse

Konkurs se sastoji iz dva dela:

 1. Prikupljanje prijava zainteresovanih od strane Univerziteta u Beogradu sa početkom 21. februara. Rok za dostavljanje prijava Univerzitetu u Beogradu je 9. mart 2020. godine do 17 časova. Adresa za dostavljanje prijava je ctt@rect.bg.ac.rs Prijava treba da sadrži CV i motivaciono pismo (do 1000 karaktera) na engleskom jeziku. Univerzitet u Beogradu će formirati listu odabranih kandidata, koji će biti obavešteni o rezultatima selekcije do 12.marta 2020.

Praksa je omogućena za kandidate sa diplomom iz sledećih oblasti:

 1. Prava,
 2. Prava intelektualne svojine,
 3. Intelektualne svojina i upravljanja znanjem,
 4. Političkih nauka i međunarodnih odnosa,
 5. Jezika,
 6. Ekonomije i poslovne administracije/ preduzetništva
 7. Informacionih tehnologija,
 8. Komunikacija,
 9. Menadžmenta održavanja objekata,
 10. Ljudskih resursa.
 11. Izabrani kandidati podnose online prijave https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships.

Rok za online prijave je 22.3.2020. (23:59 NED)

Prilikom online prijave potrebno je priložiti:

 • CV
 • Motivaciono pismo sa jasno naznačenim izborom lokacije prakse (EPO ili EUIPO)
 • Diploma/master diploma sa naznačenom konačnom ocenom (ili uverenje o diplomiranju ukoliko diploma još nije izdata)
 • Sertifikat(e) završenih e-learning kurseva: “EUTM in a Nutshell” i/ili “RCD in a Nutshell”
 • Zbog uslova iznad, kandidati moraju napraviti naloge na EUIPO Academy Learning Portal

Procedura selekcije

 • Kandidati će biti obavešteni o rezultatima selekcije do kraja juna preko Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu.Praksa će početi 16. septembra.
 • Za više informacija, posetite: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/traineeships