Otvorene su prijave za plaćenu praksu u EPO kroz Pan-European Seal Professional Traineeship program

Pan-European Seal program

Otvorene su prijave za plaćenu praksu u EPO kroz Pan-European Seal Professional Traineeship program

Evropska patentna organizacija (European Patent Office – EPO) pruža priliku za jednogodišnju plaćenu praksu studentima koji su završili osnovne studije na Univerzitetu u Beogradu!

Zahvaljujući Pan-European Seal Professional Traineeship programu, čiji je član i Univerzitet u Beogradu, izvrsni diplomirani studenti Univerziteta u Beogradu dobijaju jedinstvenu šansu za sticanje radnog iskustva u multikulturalnom okruženju u važnim institucijama Evropske unije čiji su glavni fokus pitanja intelektualne svojine. Odabrani kandidati će proći obuke, raditi na konkretnim zadacima kako bi primenili i dokazali stečeno znanje, njihov rad pratiće iskusni tutori, a najbolji će dobiti diplome na svečanoj ceremoniji na kraju prakse.

Odabrani kandidati pružiće podršku nekoj od organizacionih jedinica: nauka i inženjerstvo, ljudski resursi i poslovna administracija, međunarodni odnosi i komunikacija, ekonomija i finansije, pravo. Na praksu se mogu prijaviti kandidati koji imaju diplomu iz neke od sledećih oblasti:

  1. Mobilnost i mehatronika,
  2. Medicina, biotehnologija i hemija,
  3. Informacione i komunikacione tehnologije, i
  4. Korporativne tehničke oblasti.

Konkurs se sastoji iz dva dela:

  1. Prvi krug prijava odnosi se na interne prijave u okviru svakog Univerziteta koji je član Programa. Zainteresovani kandidati sa Univerziteta u Beogradu svoju prijavu mogu da pošalju u periodu od 5. do 25. februara 2022. godine, na adresu ctt@rect.bg.ac.rs. Prijava treba da sadrži CV i motivaciono pismo (do 1000 karaktera) na engleskom jeziku. Univerzitet u Beogradu će, na osnovu prikupljenih prijava, a u skladu sa kriterijumima dobijenim od koordinatora programa, formirati listu odabranih kandidata, koji će o rezultatima selekcije biti obavešteni do 28. februara 2022.
  2. Kandidati koji su odabrani od strane Univerziteta u Beogradu su u obavezi da do 15. marta 2022. godine podnesu svoju online prijavu putem linka koji će im biti prosleđen od strane tima Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu. Prilikom online prijave potrebno je priložiti: motivaciono pismo sa jasno naznačenom željenom oblašću rada, ažuriranu biografiju i diplomu osnovnih/master studija sa naznačenom konačnom ocenom (ili uverenje o diplomiranju ukoliko diploma još nije izdata).

Kandidati koji se nađu u užem izboru biće pozvani na telefonski/skajp razgovor. Rezultati selekcije biće poznati do kraja juna, a kandidati će o istima biti obavešteni do kraja juna 2022. preko Centra za transfer tehnologije. Odabrani kandidati su u obavezi da, pre početka prakse, završe sledeće online kurseve i podnesu sertifikate o završetku:

  • Uvod u evropski patentni sistem (obavezan za sve);
  • Korišćenje Cooperative Patent Classification (obavezno samo za kandidate iz oblasti nauke i inženjerstva);
  • EPO kao autoritet za PCT (obavezan za sve druge akademske oblasti).

Praksa počinje 15. septembra 2022. godine.

Više informacija pronađite ovde.