OTVORENE SU PRIJAVE ZA PLAĆENU PRAKSU U EPO KROZ PAN-EUROPEAN SEAL PROFESSIONAL TRAINEESHIP PROGRAM

DanuBioValNet

OTVORENE SU PRIJAVE ZA PLAĆENU PRAKSU U EPO KROZ PAN-EUROPEAN SEAL PROFESSIONAL TRAINEESHIP PROGRAM

Završili ste osnovne studije na Univerzitetu u Beogradu i zainteresovani ste za patente? Prijavite se na konkurs za  jednogodišnju plaćenu praksu u Evropskoj patentnoj organizaciji (European Patent Office, EPO) i iskoristite priliku za usavršavanje u oblasti intelektualne svojine.

Pan-European Seal Professional Traineeship Program nudi mogućnost sjajnim mladim diplomcima da steknu radno iskustvo u multikultularnom okruženju u važnim institucijama Evropske unije koje se bave pitanjima intelektualne svojine. Odabrani kandidati će proći obuke, imati priliku da se dokažu u radu na konkretnim zadacima, a najbolji će dobiti diplome na svečanoj ceremoniji na kraju prakse.

Konkurs se sastoji iz dva dela:

 1. Prikupljanje prijava zainteresovanih od strane Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu. Ukoliko ste odabrali EPO kao instituciju u kojoj biste želeli da obavite svoju praksu, rok za dostavljanje prijava je 7.mart 2021. godine do 12 časova, na adresu ctt@rect.bg.ac.rs.

 

Praksa je omogućena za kandidate sa diplomom iz sledećih oblasti:

 • Science & Engineering
 • Law (including patent law)
 • International Relations & Communication
 • Information Technology
 • Economics & Business Administration
 • Human Resources
 1. Odabrani kandidati su obavezni da do 31. marta 2021. podnesu svoju online prijavu putem linka koji će im biti prosleđen od strane tima Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu.

Prilikom online prijave potrebno je priložiti:

 • Motivaciono pismo, uključujući preferiranu poslovnu oblast;
 • Ažuriranu biografiju kandidata ;
 • Diplomu/master diplomu sa naznačenom konačnom ocenom (ili uverenje o diplomiranju ukoliko diploma još nije izdata)

Odabrani kandidati će biti obavešteni u maju i do početka pripravničkog staža moraće da imaju sertifikate završenih e-learning kurseva po potrebi u zavisnosti od profila diplomca(nauka i inženjerstvo ili sve druge akademske oblasti):

 1. Uvod u evropski patentni sistem (obavezan za sve)
 2. Korišćenje Cooperative Patent Classification(obavezno samo za kandidate iz oblasti nauke i inženjerstva)
 3. EPO kao autoritet za PCT (obavezan za sve druge akademske oblasti)

Zahtevi za kandidate:

 • da su državljani članice EPO-a (spisak članica možete pronaći na sledećoj strani EPO member states )
 • Da poseduju bachelor/master diplomu
 • znanje jednog od radnih jezika EPO-a (engleski, francuski ili nemački) na minimalnom nivou B1

Procedura selekcije

Kandidati sa uže liste će biti pozvani od strane EPO tima na intervju putem telefona ili Skype-a. Nakon intervjua, odabrani kandidati će biti dodeljeni različitim Kancelarijama. Kandidati će biti obavešteni o rezultatima selekcije do kraja juna preko Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu. Početak prakse je predviđen za 16. septembar.

Za više informacija, posetite: https://jobs.epo.org/content/PanEuropeanSeal/?locale=en_GB