Otvorene prijave za plaćenu praksu u EUIPO kroz Pan-European Seal Professional Traineeship program

Otvorene prijave za plaćenu praksu u EUIPO kroz Pan-European Seal Professional Traineeship program

Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) pruža priliku za jednogodišnju plaćenu praksu studentima koji su završili osnovne studije na Univerzitetu u Beogradu, a koji su zainteresovani za patente i njihovu komercijalizaciju!

Univerzitet u Beogradu je jedan od članova Pan-European Seal Professional Traineeship programa, zahvaljujući kom izvrsni diplomirani studenti dobijaju jedinstvenu priliku za sticanje radnog iskustva u multikulturalnom okruženju u važnim institucijama Evropske unije čiji su glavni fokus pitanja intelektualne svojine. Odabrani kandidati će proći obuke, raditi na konkretnim zadacima kako bi primenili i dokazali stečeno znanje, njihov rad pratiće iskusni tutori, a najbolji će dobiti diplome na svečanoj ceremoniji na kraju prakse.

Na praksu se mogu prijaviti kandidati sa diplomom iz sledećih oblasti:

 1. Pravo,
 2. Pravo intelektualne svojine,
 3. Intelektualna svojina i upravljanje znanjem,
 4. Političke nauke i međunarodni odnosi,
 5. Jezici,
 6. Ekonomija i poslovna administracija/preduzetništvo,
 7. Informacione tehnologije (analiza podataka, IT bezbednost, analiza poslovanja, softversko inženjerstvo, rešenja za korisničku podršku, automatizacija procesa, veštačka inteligencija)
 8. Komunikacije i vizuelni dizajn,
 9. Menadžment održavanja objekata (arhitektura, građevinsko inženjerstvo, menadžment logistike), i
 10. Ljudski resursi.

Prijava se sastoji iz dva koraka:

 1. Prvi krug prijava odnosi se na interne prijave u okviru svakog Univerziteta koji je član Programa. Zainteresovani kandidati sa Univerziteta u Beogradu svoju prijavu mogu da pošalju u periodu od 15. januara do 24. februara 2023. godine, na adresu ctt@rect.bg.ac.rs. Prijava treba da sadrži CV i motivaciono pismo (do 1000 karaktera) na engleskom jeziku. Univerzitet u Beogradu će, na osnovu prikupljenih prijava, a u skladu sa kriterijumima dobijenim od koordinatora programa, formirati listu odabranih kandidata, koji će o rezultatima selekcije biti obavešteni nakon zatvaranja internih prijava.
 2. Kandidati koji su odabrani od strane Univerziteta u Beogradu su u obavezi da do 31. marta 2023. godine podnesu svoju online prijavu na linku: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships
  Prilikom online prijave neophodno je priložiti:
  – CV na engleskom jeziku u Europass Word formatu,
  – Motivaciono pismo sa jasno naznačenim izborom lokacije prakse (EPO ili EUIPO),
  – Diplomu osnnovnih/master studija sa naznačenom konačnom ocenom (ili uverenje o diplomiranju ukoliko diploma još nije izdata), i
  – Sertifikat(e) završenih e-learning kurseva: “EUTM in a Nutshell” i/ili “RCD in a Nutshell” (obaveznim kreiranjem naloga na EUIPO Academy Learning Portal).

Kandidati koji se nađu u užem izboru biće pozvani na online intervju u periodu od maja do jula 2023. godine. 

Praksa počinje 18. septembra 2023. godine.

Više informacija pronađite ovde.