Naši lekari idu u korak sa savremenom medicinom

vestacko Rebro

Naši lekari idu u korak sa savremenom medicinom

Uz pomoć kompjuterskog modelovanja i 3D štampača ugrađeno prvo veštačko rebro u Srbiji

Uz pomoć kompjuterskog modeliranja i 3D štampača lekari grudne hirurgije Kliničkog centra Kragujevac, zajedno sa stručnjacima Fakulteta inženjerskih nauka rekonstrusali su ljudsku kost i vestacko Rebro 3dugradili veštačko rebro koje je bilo identično odstranjenom delu rebru. Na Fakultetu inženjerskih nauka primenom 3D tehnike napravljen je kalup kosti u koga su lekari iz Kragujevca izlili masu od medicinskog cementa ojačanu titanijumskom armaturom. Ugradnja tako konstruisanog dela rebra trajala je četiri časa, a veštačko rebro je sa jedne strane fiksirano za kičmeni stub, a sa druge strane za pripadajući deo rebra.

Ovo je prva operacija ovakvog tipa u našoj zemlji, a predstavlja novinu i u svetu. Veštački implantati i 3D štampa u svetu se već koriste u raznim oblastima medicine, kao npr. kod rekonstrukcije kostiju, tetiva i drugih vrsta tkiva, kao i za kreiranje protetičkih delova tela.

Nadamo se da će se ovaj trend nastaviti i da će 3D tehnologija ubrzo naći širu primenu i u domaćoj medicini.

Izvor: http://bit.ly/2pEtbcP