Metodologija za samoprocenu poslovnih prilika

boss methodology

Metodologija za samoprocenu poslovnih prilika

Postojeći jaz između obrazovanja, istraživanja i industrije je inspirisao Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Liježu i META grupu da kreiraju alate koji će ojačati veze između ovih svetova.

U skladu sa tim je u okviru projekta “Business Opportunity Support System upgrade for strengthening European innovation ecosystem” kofinansiranog od strane Erasmus+ programa Evropske Unije razvijena Metodologija za samoprocenu poslovnih prilika koja obuhvata izazove pred kojima se studenti, istraživači, nastavnici ili preduzetnici mogu naći u procesu transformacije ideje ili istraživanja u poslovnu priliku.

Metodologija je bazirana na proceni 6 dimenzija (tehnologija, tim, tržište, jedinstvena propozicija vrednosti, Intelektualna svojina, finansije) koje su ključne za objektivnu evaluaciju i benčmark poslovne prilike.

Sprovodeći samoprocenu, korisnik postaje svestan svih bitnih tačaka za unapređenje poslovne prilike i dobija potrebne inpute za planiranje budućih aktivnosti.

Za više informacija, posetite internet stranicu BOSS projekta.