Međunarodna konferencija o transferu tehnologije – prijava naučnih radova

Međunarodna konferencija o transferu tehnologije – prijava naučnih radova

U okviru 14. Međunarodne konferencije o transferu tehnologije, koja se održava 7. i 8. oktobra u organizaciji Centra za transfer tehnologije i inovacija sa Instituta “Jožef Stefan“ u Ljubljani, otvoren je poziv za prijavu i dostavljanje naučnih radova. Teme bi trebalo da se odnose na transfer tehnologije i intelektualnu svojinu, a oblasti su sledeće:

 • Ključni faktori za uspešan transfer tehnologije sa različitih gledišta – istraživača, stručnjaka za transfer znanja, preduzeća;
 • Zaštita pronalazaka;
 • Perspektiva tržišta kroz različite TRL (Technology Readiness Levels) faze;
 • Finansiranje različitih TRL faza;
 • Uspostavljanje internih PoC (Proof-of-Concept) fondova u javnim istraživačkim organizacijama;
 • Smanjenje PoC rizika;
 • Skraćivanje vremena izlaska na tržište nove tehnologije;
 • Spin-out vs spin-off;
 • Ključni trendovi u transferu tehnologije i zaštiti intelektualne svojine u srednjim TRL fazama;
 • Primeri zaštite intelektualne svojine u domenu veštačke inteligencije;
 • Uloga patenata u domenu veštačke inteligencije;
 • Poboljšanje procesa transfera tehnologije i zaštite intelektualne svojine u Jugoistočnoj Evropi;
 • Nacionalna zaštita intelektualne svojine – profit ili prepreka;
 • Podrška Vlade nasuprot podršci institucija u transferu tehnologije i zaštiti intelektualne svojine;
 • Intelektualna svojina i interne tajne – ko šta preferira i zašto;
 • Drugo, po izboru saradnika.

Radovi se šalju na engleskom jeziku i ne bi trebalo da budu duži od četiri stranice. Prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku konferencije (Zbornik radova iz 2020. godine možete pogledati na linku http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2020/IS2020_Volume_E%20-%20ITTC.pdf ) i na zvaničnoj internet stranici Konferencije. Takođe, biće organizovane i sesije prezentovanja radova od strane njihovih autora.

Rok za slanje radova je 17. avgust!

Za više informacija, posetite internet stranicu: http://ittc.ijs.si/call-for-research-and-scientific-papers-on-technology-transfer-and-intellectual-property/