Zakoni, strategije i pravilnici

PRAVILNICI

Pravilnik o pravnoj zaštiti, privrednom iskorišćavanju intelektualnih dobara i o radu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

MODELI UGOVORA

Ugovor o poverljivosti - jednostrani

Ugovora o poverljivosti - dvostrani

Ugovor o prenosu prava intelektualne svojine (Prenos prava na prijavu)

Ugovor o prenosu prava intelektualne svojine (Prenos prava iz prijave)

Sporazum između istraživača

Sporazum između fakulteta i istraživača

Sporazum o raskidu Ugovora o prenosu prava intelektualne svojine(prenos prava na prijavu)

Sporazum o raskidu Ugovora o prenosu prava intelektualne svojine(prenos prava iz prijave)

Ugovor o licenci patenata

Ugovor o zakupu opreme

Ugovor o studentskoj praksi

Ugovor o stipendiranju

Sporazum o razmeni informacija

Ugovor o transferu materijala

OBRASCI

Obrazac za otkrivanje pronalaska

Obrasci za patent

Obrasci za žig

Obrasci za dizajn

Obrasci za oznake geografskog porekla

Obrasci za autorsko pravo i srodna prava

Obrasci za topografije poluprovodničkih proizvoda

STRATEGIJE

Strategija naučnog i tehološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine „Istraživanje za inovacije“

Vodič kroz strategiju – Evropa 2020

ZAKONI

Zakon o visokom obrazovanju

(„Službeni glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/13 i 99/14)

Zakon o inovacionoj delatnosti

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 18/10 i 55/13)

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

(„Sl. glasnik RS“, broj 104/09)

Zakon o autorskim i srodnim pravima

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012)

Zakon o oznakama geografskog porekla

Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine

(„Sl. glasnik RS“, br. 46/06 i 104/09 )

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/2005, 50/2006 – ispr., 18/2010 i 112/2015)

Zakon o patentima

(Službeni glasnik RS , broj 99/11)

Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda

(Službeni glasnik RS, broj 55/2013 )

Zakon o žigovima

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/09 i 10/13)

Zakon o optičkim diskovima

(„Sl. glasnik RS“, broj 52/11)