Želiš da se baviš menadžmentom projekata? Prijavi se za praksu u Centru za transfer tehnologije!

praksa ctt

Želiš da se baviš menadžmentom projekata? Prijavi se za praksu u Centru za transfer tehnologije!

Cilj nam je da pronađemo sjajnu osobu koja će se priključiti našem timu. Dužina trajanja prakse će zavisiti od brzine uklapanja u tim, usvajanja znanja, savladavanja izazova i ostvarenih rezultata kandidata (okvirno, između 3 i 6 meseci).

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Završene osnovne studije Ekonomskog fakulteta ili Fakulteta organizacionih nauka – smer Menadžment ili Operacioni menadžment
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Odlično poznavanje interneta
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Odlične veštine komunikacije i prezentovanja
 • Sposobnost elokventnog usmenog i pismenog izražavanja
 • Prethodno radno iskustvo u oblasti finansija, računovodstva ili menadžmenta pojekata je bonus

 

Opis zaduženja:

 • Praćenje realizacije projekta u skladu sa projektnom prijavom;
 • Praćenje postupaka ugovaranja sa partnerima, ugovaranja sa koordinatorima, ugovaranja sa donatorima, ugovaranja sa trećim licima kao i koordinacija rada sa revizorskim kućama;
 • Učestvovanje u komunikaciji sa rukovodiocem projekta i članovima tma, projektnim partnerima i donatorima
 • Priprema projektne i interne dokumentacije za realizaciju troškova na projektu;
 • Finansijska kontrola troškova projekta u skladu sa pravilima programa, institucije i konkretnim projektnim zadacima;
 • Sačinjavanje periodičnih i finalnih finansijskih izveštaja projekta;
 • Praćenje konkursa različitih donatora i ažuriranje postojeće baze
 • Prirema dokumentacije za podnošenje projektnih prijava
 • Učestvovanje u organizaciji događaja koji se realizuju u okviru projektnih aktivnosti

 

Razlozi za praksu:

 • Sticanje dodatnih znanja i iskustva iz oblasti administrativnog vođenja projekata
 • Rad sa mentorima
 • Dodatne obuke
 • Sticanje relevantnog iskustva u individualnom i timskom radu
 • Preporuka od strane renomirane ustanove
 • Mogućnost angažovanja po završetku prakse

Rok za prijavu je 18. mart 2019.

CV poslati na adresu ctt@rect.bg.ac.rs