Voz koji ide bez šina i ne zagađuje okolinu. Kinezi znaju kako

Ćihu-ćihu-ćihu-hu

Voz koji ide bez šina i ne zagađuje okolinu. Kinezi znaju kako

Kinezi su napravili još jednu inovaciju, automatsko vozilo koje se kreće kao autobus po ″virtuelnim šinama″, prima 307 putnika i razvija brzinu od 70 kilometara na sat. Umesto da ide po šinama i da njime upravlja vozač, kineski “pametni voz″ koristi senzore koji mu omogućavaju da prati ″virtuelne šine″, odnosno bele linije na putu.

Namenjen je za javni transport u manjim gradovima koje ne mogu da plate skupe troškove izgradnje tramvajskih šina ili metroa. Procenjuje se da bi cena ovakvog voza trebala da bude za petinu manja od cene izgradnje metroa (45.6-79 miliona €).

Dizajniranje ove tehnološke inovacije započeto je 2013. godine, a procena je da bi ″pametni voz″ već sledeće godine mogao bude pušten u javni prevoz.

Izvor: http://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-4565992/China-unveils-track-train-runs-virtual-rails.html