Usvojena Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije“

Usvojena Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije“

09.03.2016.

Vlada Republike Srbije je usvojila Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije“ na predlog Ministarstva nauke prosvete i tehnološkog razvoja.

Strategijom su na osnovu analize trenutnog stanja i rezultata iz prethodnog perioda utvrđeni novi cilјevi i pravac razvoja nauke za period do 2020. godine.

Vizija Strategije je da u roku od pet godina nauka u Republici Srbiji bude zasnovana na sistemu koji podržava izvrsnost u nauci i relevantnost za ekonomski razvoj, konkurentnost privrede u Republici Srbiji, kao i razvoj društva u celini.

Misija Strategije je uspostavlјanje delotvornog nacionalnog istraživačkog i inovacionog sistema integrisanog u Evropski istraživački prostor koji se oslanja na partnerstva u zemlјi i inostranstvu i doprinosi ekonomskom rastu, društvenom i kulturnom napretku, podizanju standarda građana i kvalitetu života.

Opšti cilј Strategije je unapređenje efikasnosti i efektivnosti naučnoistraživačkog sistema što će omogućiti: – stvaranje novih znanja, razvoj novih i unapređenje postojećih tehnologija, rešavanje složenih društvenih i ekonomskih problema i definisanje privredne specijalizacije zemlјe; – obrazovanje visokokvalitetnog istraživačkog kadra koji će biti u stanju da svojim znanjem i naučnoistraživačkim radom stvara nove vrednosti, osmisli i generiše ekonomski i ukupni društveni razvoj.

Posebni cilјevi su:
1. Podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Republici Srbiji;
2. Jačanje povezanosti nauke, privrede i društva radi podsticanja inovacija;
3. Uspostavlјanje efikasnog sistema upravlјanja naukom i inovacijama u Republici Srbiji;
4. Osiguranje izvrsnosti i dostupnosti lјudskih resursa za nauku i privredu i društvene delatnosti;
5. Unapređenje međunarodne saradnje u domenu nauke i inovacija;
6. Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj putem javnog finansiranja i podsticanja ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj.

Akcioni plan za sprovođenje strategije Vlada će doneti u roku od šest meseci od donošenja strategije.

Tekst strategije možete pronaći na: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/STRATEGIJA_NAUCNOG_I_TEHNICKOG_RAZVOJA_RS_2016-2020..pdf

Više o tome na linku: http://www.mpn.gov.rs/tribina-nacrt-akta-o-vrednovanju-izboru-finansiranju-i-pracenju-projekata-za-novi-projektni-ciklus/