USPEŠNA „Priprema uspešnih projekata za program HORIZONT 2020“

USPEŠNA „Priprema uspešnih projekata za program HORIZONT 2020“

05.11.2015.

Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu je u saradnji sa agencijom EU Projekti od 28-30. oktobra organizovao prvi interaktivni trening na temu „Priprema uspešnih projekata za program-a HORIZONT 2020“. Trening je imao za cilj da kroz praktičan pristup omogući učesnicima da se što bolje pripreme za pisanje projektnih predloga u okviru program HORIZONT 2020, čiji je ukupni fond 78 milijardi evra i samim tim poveća stopu prolaznosti projektnih predloga iz Srbije.

Prvog dana treninga učesnici su imali priliku da čuju informacije koje se tiču opštih pravila Programa, strukture, procedura i poziva za dostavljanje predloga projekata, da dobiju smernice za pisanje projektnih predloga, kao i da se upoznaju sa načinom ocenjivanja (evaluacije) podnetih predloga, odnosno faktorima koji su opredeljujući za odluku o finansiranju u postupku evaluacije. Ovaj dan je takođe bio posvećen izradi “Sažetka” projekta (One page proposal) i upoznavanju učesnika sa značajem dobre i detaljne razrade dela koji se odnosi na “Uticaj” (“Impact”). Naredna dva dana, učesnici su, podeljeni u timove radili na pripremi projektnih predloga na konkretnim idejama iz njihove prakse uz podršku iskusnog predavača i eksperta iz ove oblasti, Vladimira Pandurova. Na kraju trećeg dana su prezentovani projektni predlozi uz skretanje pažnje na delove kojima je potrebna dorada i poboljšanje.

Utisci učesnika su veoma pozitivni, jer su imali priliku da čuju iskustva iz prakse stručnjaka, kao i da praktično rade na svojoj, ili ideji svog kolege, pri čemu su mnogo naučili i produbili svoje znanje, kako o ovom evropskom programu finansiranja, tako o pisanju projekata uopšte. Uzimajući u obzir izvanredne utiske polaznika, kao i uticaj koju ovakve obuke mogu imati na uspeh predloga projekata naših naučno-istraživačkih institucija, Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu planira nastavak saradnje sa agencijom EU Projekti i organizovanje narednog ciklusa treninga u decembru. Za više informacija o ovome, pratite naš sajt i fb stranicu.

Prof. dr Snežana Savić
Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet

Trodnevni trening na temu „Priprema uspešnih projekata za program “HORIZONT 2020”, kojem sam prisustvovala pružio je kvalitetne informacije o pripremi projektne dokumentacije za različite tipove projekata u okviru Horizont programa. Trening je osmišljen kao dobar balans predavanja i radionica u kojima su učesnici stečeno znanje primenjivali na konkretnim primerima. Tokom trajanja treninga učesnici su bili u prilici da ostvare i nove kontakte sa istraživačima iz različitih institucija.
Sve pohvale za Centar za transfer tehnologija pri rektoratu Univerziteta u Beogradu i predavača Vladimira Pandurova koji je, ispred agencije EUProjekti, održao edukaciju. Kao osoba koja ima i teorijsko, ali i veliko praktično znanje u pravljenju projektnih timova/konzorcijuma, pripremi, evaluaciji i praktičnoj implementaciji projekata iz programa Horizont 2020, i spremno odgovara na sva pitanja, ne štedeći se, zaslužuje gratifikaciju.

Prof. dr Melina Kalagasidis Krušić
Univerziteta u Beogradu – Tehnološko-metalurškog fakulteta

Izuzetno sam zadovoljna treningom koji je većim delom bio praktičan rad na razvijanju konkretnog projektnog predloga. Tokom tri dana trajanja treninga prošli smo sve faze podnošenja projekata od ideje, pronalaženja odgovarajućeg poziva, razvoja projektnog predloga, definisanja konzorcijuma i pronalazenja odgovarajućih partnera sa akcentom na primerima iz prakse. Pored velikog iskustva u podnošenju projekata, gospodin Pandurov je i recenzent, odnosno ocenjivač projekata, tako da smo imali priliku da ‘iz prve ruke’ čujemo koji su to faktori koji opredeljuju da li će podneti projekat biti finansiran ili ne. Trening je svakako povećao naše šanse da pripremimo uspešan projekat i obezbedimo finansijska sredstva u naredne dve godine.

Galerija