Univerzitet u Beogradu zaslužio odličje HR Excellence in Research

HR Excellence in Research

Univerzitet u Beogradu zaslužio odličje HR Excellence in Research

Evropska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača predstavljaju okvir angažovanja kvalitetnog nastavnog i istraživačkog kadra na prestižnim univerzitetima u Evropi. U ovim dokumentima pobrojana su važna načela kojima se univerziteti vode prilikom odabira nastavnika i istraživača.

Univerzitet u Beogradu pristupio je Povelji i Kodeksu 2017. godine. Tim činom, Univerzitet je preuzeo obavezu izrade Okvira strategije ljudskih resursa za istraživače, koji je, nakon opsežnog konsultovanja velikog broja nastavnika, istraživača i saradnika svih kategorija, donet početkom 2019. godine. Mnogi uočeni nedostaci u angažovanju u zvanja i ostvarivanju punog ljudskog potencijala u ovoj oblasti treba da budu otklonjeni usvajanjem Strategije i njenom doslednom primenom.

Na osnovu pozitivne evaluacije akcionog plana za primenu Okvira strategije od strane recenzenata Evropske komisije, Univerzitetu u Beogradu dodeljeno je prestižno odličje HR Excellence in Research, koje obavezuje na dostizanje najviših standarda na planu otvorenog, transparentnog i na dostignućima zasnovanog zapošljavanju istraživača i nastavnika.

Izvor: https://bit.ly/2TUCa8K