Srbija se pridružila TMview-u

Srbija se pridružila TMview-u

23.07.2015.

Od 6. jula 2015. godine baza žigova Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije je dostupna na TMview-u.

Integracija Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije je direktan rezultat Programa međunarodne saradnje koji je sproveo Zavod za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta EU (OHIM) sa svojim međunarodnim partnerima.

U okviru TMview-a moguće je pretražiti oko 27.8 miliona žigova koji se nalaze u bazama Zavoda za intelektualnu svojinu 39 zemalja. Oko 46.000 žigova potiče iz baze Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Od osnivanja TMview-a 13. aprila 2010. godine, registrovano je više od 14 miliona pretraživanja iz 144 zemlje. Najviše korisnika je u Španiji, Nemačkoj i Italiji.

Izvor: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/2230661