Snaga Regionalnog Inovativnog Ekosistema – Nedelja Inovativnih Regiona u Evropi (WIRE) 2016

wire

Snaga Regionalnog Inovativnog Ekosistema – Nedelja Inovativnih Regiona u Evropi (WIRE) 2016

09.05.2016.

WIRE2016 obezbeđuje platformu za više od 400 učesnika, uticajnih na nacionalnom i regionalnom nivou, obrazovnih institucija i kompanija iz cele Evrope, kako bi se detaljno diskutovalo o naučnoistraživačkim praksama i izazovima uobičajenim za sve evropske regije, uključujući mogućnosti koje su obuhvaćene trenutnim programima koje finansira EU, kao i one posle 2020. Poseban fokus je usmeren na debate koje se tiču kontinuiteta evropskih projekata, kao što su izmenjena uloga javnih institucija, negativan uticaj ekonomskih tranzicija, potreba za agilnošću prilikom bliske saradnje i neophodnost migrantskog preduzetništva.

U cilju ostvarivanja uticaja, razvijanja i dostizanja konkurentnosti na globalnom nivou, WIRE 2016 je usmeren na podizanje svesti o značaju i urgentnosti izgradnje regionalnog inovativnog ekosistema.

Više informacija o programu konferencije, govornicima i sesijama, možete pronaći na stranici www.wire2016.eu, ili se možete registrovati ovde .