Savet svim gradonačelnicima. Kako da svom gradu uštedite milione?

solarni semafor

Savet svim gradonačelnicima. Kako da svom gradu uštedite milione?

Solarni semafori uz pomoć nove tehnologije, na pouzdan, jeftin, pristupačan i ekološki prihvatljiv način funkcionišu i upravljaju saobraćajem. Ova ekološka svetla su posebno važna i zato što smanjuju upotrebu električne energije.

Bez potrebe za kopanjem rovova, žičanim ili električnim radovima, semafori sa solarnim napajanjem su savršeni za bezbednost na putevima i za kontrolu saobraćaja.

Tokom dana, semafori mogu koristiti napon direktno od solarnog panela, dok se u isto vreme, baterija može puniti kako bi semafor radio i noću.

Semafori sa solarnim pogonom i solarni saobraćajni znaci postaju sve rasprostranjeniji širom sveta jer su prenosivi, lako se raspoređuju, energetski su efikasni, pogodni za životnu sredinu i zahtevaju minimalno održavanje.

Dodatna važna prednost solarnih semafora je da će nastaviti da rade i usled nestanka struje, čime će čak i u takvim vanrednim uslovima saobraćaj biti kontrolisan.

Ovakvi sistemi štednje se već koriste u gradovima Rusije i Amerike, kao i u Africi. Nadamo se da će uskoro stići i u Srbiju!

http://umpir.ump.edu.my/2104/1/Syamsul_Rais_Ahmed_Tazalli_%28_CD_5304_%29.pdf