RRI set alata: Nauka u korist društva

rri tools

RRI set alata: Nauka u korist društva

14.03.2016.

Evropska komisija ima za cilј da podstiče nauku i inovativnost, ali nauku koja odgovorno odgovara na društvene izazove i radi u korist društva. Jedan od rezultata te inicijative je RRI Tools projekat u okviru kog je izrađen set alata za odgovorno istraživanje i inovacije – internet platforma sa velikim brojem vodiča, uputstava i primera iz prakse, koja ima cilј da svim zainteresovanim stranama pomogne u realizaciji ideje o odgovornom istraživanju i inovacijama.

Osnovni cilј ovog seta alata je da pomogne istraživačima, kreatorima politika, privredi i industriji, obrazovnoj zajednici i organizacijama civilnog društva da usklade proces istraživanja i inovacija sa očekivanjima i stvarnim potrebama društva. Takođe, set alata nudi odgovore na pitanja koja se tiču dostupnosti podataka, rodne ravnopravnosti u nauci, etičnosti istraživanja, naučnog obrazovanja, upravlјanja i učešća javnosti.

RRI set alata je interaktivna platforma otvorena za rastuću evropsku zajednicu korisnika. Priklјučivanjem ovoj zajednici korisnici će biti u mogućnosti da učestvuju u diskusijama i dobiju pomoć i podršku od drugih članova. Takođe, registrovani korisnici moći će da doprinesu razvoju RRI platforme svojim alatima i drugim relevantnim materijalima. Finalna verzija seta alata biće dostupna u julu 2016. godine.

Više o projektu videti na: http://elementarium.cpn.rs/naucni-krug/nauka-u-korist-drustva/