Revolucija u izolacionim materijalima- jeftini aerogelovi koji štede energiju i smanjuju emisiju CO2

Revolucija u izolacionim materijalima- jeftini aerogelovi koji štede energiju i smanjuju emisiju CO2

11.03.2017.

Aerogelovi su nano-materijali koji se smatraju najboljim izolacionim materijalima na svetu čija je proizvodnja do sada bila veoma skupa. 10 cm2 aerogela ima dva puta bolji efekat izolacije od mineralne vune. Razvijanjem novog nano-materijala sličnom aerogelu pod nazivom Quartzene proizvodi se 70 – 90% jeftinije. Efektivna snaga izolacije ovog gela može povoljno da utiče na klimatske uslove sa uštedama energije i smanjenem emisije CO2. Ovo je razlog što će se ovo tržište proširiti na više segmenata industijske proizvodnje, kako u EU tako i na globalnom nivou.

„Kompanije koje se bave inovativnim materijalima moraju stremiti ka najvišim ciljevima jer samo tako mogu zainteresovati najveće i najjače kompanije na svetu. Zašto? Zato što je to jedini način da dobiju prihode potrebne za skupa i zahtevna istraživanja”, izjavio je direktor Svenska Aerogel Holding AB Anders Lundstrom.