Regulativa u oblasti intelektualne svojine: Potreba ili Luksuz?

Intellectual Property Policies for Universities and Innovation

Regulativa u oblasti intelektualne svojine: Potreba ili Luksuz?

30.11.2015.

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu je u saradnji sa Univerzitetom za nacionalnu i svetsku ekonomiju (Bugarska) organizovala Nacionalnu konferenciju o regulativi u oblasti intelektualne svojine i inovacija na univerzitetima i istraživačkim institucijama u Sofiji od 25. do 26. novembra. Cilj konferencije je bio podizanje svesti o potrebi razvoja regulative u oblasti intelektualne svojine i inovacija na univerzitetima i istraživačkim institucijama i podrška pri upotrebi alata i metodologije koju je WIPO razvio za ove potrebe.

Glavne teme konferencije su bile Preduslovi za efikasan transfer znanja i komercijalizaciju intelektualne svojine na univerzitetima i istraživačkim institucijama i Nacrt institucionalne regulative u oblasti intelektualne svojine. U okviru ovih tema učesnici, među kojima su uglavnom bili rektori, prorektori, menadžeri za transfer tehnologije, istraživači i profesori iz oblasti intelektualne svojine, imali su priliku da čuju o najvažnijim aspektima izgradnje dobre regulative u ovoj oblasti.

Dr Nedeljko Milosavljević je pričao o nacionalnoj politici, strategijama i zakonima kao pravnom okviru za razvoj institucionalne regulative. Zatim je zajedno sa koleginicom Vlatkom Petrović iz Hrvatske predstavio primere dobre prakse u regionu i najzad, publici skrenuo pažnju na važnost vlasništva nad intelektualnom svojinom koja nastaje kao rezultat naučnoistraživačkog rada. Osim toga, predstavio je Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu.

Drugi deo konferencije je bio posvećen praktičnom radu na nacrtu institucionalne regulative. Učesnici su bili podeljeni u manje timove, a govornici su im pomagali u radu, što je za učesnike bilo od posebnog značaja, jer su odmah mogli da razreše nedoumice i probleme sa kojima su se susretali u radu.

Galerija slika