Profesionalno usavršavanje u Velikoj Britaniji

Profesionalno usavršavanje u Velikoj Britaniji

07.09.2015.

U toku je konkurs za četvrti ciklus programa „Profesionalno usavršavanje u Velikoj Britaniji“. Program finansira Britanska ambasada u Beogradu sa ciljem da poveća kapacitet državnih institucija u Republici Srbiji za pristupanje EU.

Na konkurs se mogu prijaviti državni i javni službenici, članovi pregovaračkih grupa, od kojih će šest odabranih boraviti i raditi do šest nedelja tokom februara i marta 2016. godine u Velikoj Britaniji, nakon čega se od njih očekuje da svoje znanje i iskustvo stečeno u okviru ovog programa podele sa kolegama u cilju unapređenja rada na pridruživanju Srbije Evropskoj Uniji.

Rok za prijavu je 15. septembar 2015. godine, a uslov za učešće u programu je odlično znanje engleskog jezika.

Više o programu na: http://www.britishcouncil.rs/professional-development-2016