Priprema uspešnih projekata za program “HORIZONT 2020“

horizon 2020

Priprema uspešnih projekata za program “HORIZONT 2020“

07.03.216.

Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu i agencija EU Projekti organizuju trodnevni trening na temu „Priprema uspešnih projekata za program “HORIZONT 2020”, koji će biti održan od 16. do 18. marta 2016. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studenski trg br. 1.

Horizont 2020 je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, koji obuhvata fond od čak 78 milijardi evra, dostupnih u narednih sedam godina. Nakon što se od 1. jula 2014. godine Republika Srbija uključila u Horizont 2020, ova sredstva postala su dostupna za domaće naučnike, privrednike i civilni sektor. Pozivamo predstavnike naučnoistraživačke javnosti i malih i srednjih preduzeća da prisustvuju ovom interaktivnom treningu, bez obzira da li već imaju iskustvo u Okvirnim programima Evropske unije ili tek nameravaju da učestvuju u njima.

Program treninga

  • Program Horizont 2020 (opšta pravila, struktura, procedure, pozivi za dostavljanje projekata)
  • PRAKTIČNI rad na razvoju konkretnih projektnih ideja
  • IZ UGLA EVALUATORA (Ocenjivanje i evaluacija projekata u okviru Horizonta 2020.Upoznavanje sa načinom ocenjivanja podnetih predloga projekata, razlozi zbog kojih su neki projektni predlozi uspešniji u dobijanju finansiranja )
  • Značaj UTICAJA (IMPACT) u izradi projekta i kako dizajnirati efektan One Page Proposal
  • Dizajniranje osnovne strukture predloga projekta u skladu sa kriterijumima i očekivanjima evaluatora: razvoj, vođenje i organizacija projekata; razrada projektnih faza i aktivnosti
  • Definisanje DOBROG projektnog konzorcijuma (uloga i značaj partnera u projektu)
  • Saveti stručnjaka iz dugogodišnjeg iskustva uspešnog rada na projektima finansiranih iz EU fondova

Prijava
Popunjen prijavni formular sa dokazom o uplati kotizacije (skenirana uplatnica ili fotografija uplatnice) poslati elektronskim putem na adresu: office@eu-projekti.rs i ctt@rect.bg.ac.rs
Prijavni formular sa instrukcijama za plaćanje možete naći u nastavku:

PRIJAVNI FORMULAR

Cena po učesniku je 15.000 dinara. U cenu su uključeni kompletan materijal i pribor za rad, kao i osveženje i ručak u toku pauza.

Popust
Za zaposlene u naučno-istraživačkim institucijama cena je 12,000 dinara, dok je cena za studente 10,000 dinara. Kao dokaz o studiranju uz prijavni formular treba priložiti i skeniranu prvu stranicu indeksa.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 14. mart do 17 časova.
Datum održavanja treninga: 16-18. mart 2016. godine
Vreme: 8 – 16 h
Lokacija: zgrada Rektorata Univerziteta u Beogradu , Studenski trg br. 1, Računarska sala (16. mart) i sala broj 8 (17. i 18. mart)
osoba za kontakt: Marijana Ljubenović
elektronska pošta: ctt@rect.bg.ac.rs
telefon: +381 11 26 22 953

Ko je predavač?
Predavač na treningu je Vladimir Pandurov, ekspert u pisanju EU Projekata i vlasnik agencije EU Projekti. Vladimir je nagrađivani autor, predavač i menadžer međunarodnih projekta sa više od 15 godina iskustva u programima evropskih integracija i razvojne pomoći širom Centralne i Jugoistočne Evrope, Turske i Bliskog istoka. Iza sebe ima više od 25 projekata, 140 održanih treninga, 31 milion evra povučen iz EU fondova uz 86% uspešnosti njegovih projektnih predloga.
Više o predavaču: http://eu-projekti.rs/eksperti/