Praksa u Evropskom zavodu za patente

Praktika intern

Praksa u Evropskom zavodu za patente

28.12.2015.

Evropski patentna akademija organizuje program Praktika za profesionalce sa iskustvom u oblasti pisanja prijava Evropskog patenta. Polaznici će imati priliku da rade sa iskusnim ispitivačima i da steknu uvid u njihov način rada, što će im pomoći u budućem radu sa klijentima i poboljšati kvalitet usluga koje im pružaju.

Rok za prijave je 30. januar 2016. godine.

Za više informacija o program, pogledajte: OJ EPO 2015, A98