Poziv za inovativna rešenja za smanjenje zagađenja i bolji kvalitet vazduha u Srbiji

clean air

Poziv za inovativna rešenja za smanjenje zagađenja i bolji kvalitet vazduha u Srbiji

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, u saradnji sa UNICEF-om i Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), pozvao je inovatore da predlože ideje za smanjenje zagadjenosti vazduha.

Traže se inovacije koje će doprineti da se:

  1. Smanje emisije zagađujućih materija i poveća efikasnost i funkcionalnost individualnih ložišta;
  2. Unapredi praćenje i obrada podataka o kvalitetu vazduha, uz pomoć novih uređaja, softvera ili metoda;
  3. Na efikasan način prečišćava vazduh uz pomoć inovativnih uređaja;
  4. Smanji zagađenje vazduha u sektorima saobraćaja, poljoprivrede, industrije i komunalnih delatnosti bilo pomoću opreme ili unapređenjem procesa;
  5. Smanji uticaj zagađenja vazduha na decu.

Očekuju vas sledeće nagrade:

  1. Nagradu za inovaciju, za posebno dobro promišljenu i zrelu projektnu ideju;
  2. Tehničku pomoć za razvijanje dobre ideje i pronalaženje finansiranja;
  3. Kapitalno sufinansiranje, za izuzetno dobro osmišljene i pripremljene ideje.

Pored toga, uz podršku SZO i UNICEF-a, UNDP će pružiti smernice i pomoć za dalji razvoj odabranih predloga i promovisaće rezultate projekata kao primere dobre prakse.

Ko može da učestvuje?

Za prve četiri kategorije mogu da konkurišu pravna lica, dok je za petu poziv otvoren i za individualne prijave. Peta kategorija posebno je namenjena mladima, studentima i privatnom sektoru.

Rok za prijavu za ranu fazu je 20. oktobar 2020, a za 2. fazu 20. novembar 2020.

Pun tekst poziva na engleskom jeziku dostupan je na: https://bit.ly/3ie8rEb , a formular za prijavljivanje na: http://bit.ly/CleanAirUNDP .