Početak rada Programa saradnje nauke i privrede

program saradnje nauke i privrede

Početak rada Programa saradnje nauke i privrede

27.06.2016.

Svrha Programa je podsticanje saradnje između privatnih preduzeća i javnih naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji, kako bi se kroz zajedničke razvojne projekte stvorili inovativni proizvodi, usluge i tehnologije sa tržišnom primenom. U okviru ovog programa, Fond će obezbediti bespovratna sredstva u iznosu do 300 000 evra po projektu.

Za sredstva mogu konkurisati konzorcijumi od najviše pet članova sastavljeni od najmanje jednog privatnog malog, mikro ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji, sa godišnjima prihodom od najmanje 200 000 evra, i jedne javne naučnoistraživačka organizacije, takođe registrovane u Srbiji.

Program saradnje nauke i privrede jedan je od stubova na kojima počiva sveobuhvatno i dosledno zalaganje Fonda za inovacionu delatnost, njegovih partnera i Evropske unije kao donatora za jačanje sektora inovacija kao jednog od kamena temeljaca domaće privrede zasnovane na znanju.

Program saradnje nauke i privrede sprovodi Fond za inovacionu delatnost, a finansiraju ga Evropska unija, u iznosu od 2,4 miliona evra i Republika Srbija, u iznosu od 1 milion evra, dok 1 milion evra dolazi iz privatnog sektor. Osmišljen je uz tehničku pomoć Svetske banke, takođe iz sredstava Evropske unije.

Prijave za Program se mogu slati na https://www.inovacionifond.rs/CGS

Detaljne informacije o kriterijumima podobnosti, finansiranju i rokovima nalaze se na www.inоvacionifond.rs/program-saradnje-nauke-privrede

Izvor: http://www.inovacionifond.rs