Otvorene su prijave za PLAĆENU praksu u EUIPO KROZ PAN-EUROPEAN SEAL PROFESSIONAL TRAINEESHIP PROGRAM

Pan-European Seal program

Otvorene su prijave za PLAĆENU praksu u EUIPO KROZ PAN-EUROPEAN SEAL PROFESSIONAL TRAINEESHIP PROGRAM

Završili ste osnovne studije i zanimaju vas patenti i njihova komercijalizacija? Sada imate šansu da se prijavite na plaćenu praksu u Zavodu za intelektualnu svojinu Evropske unije i usavršavate se u ovoj oblasti.

Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu poziva studente sa završenim osnovnim studijama na Univerzitetu u Beogradu da konkurišu za plaćenu praksu u trajanju od jedne godine u Zavodu za intelektualnu svojinu Evropske unije (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

Zahvaljujući Pan-European Seal Professional Traineeship Program izvrsni diplomirani studenti imaju priliku da steknu radno iskustvo u multikultularnom okruženju u važnim institucijama Evropske unije koje se bave pitanjima intelektualne svojine. Odabrani kandidati će proći obuke, imati priliku da se dokažu u radu na konkretnim zadacima, a najbolji će dobiti diplome na svečanoj ceremoniji na kraju prakse.

Konkurs se sastoji iz dva dela:

  1. Prikupljanje prijava zainteresovanih od strane Univerziteta u Beogradu sa početkom 1. marta.

Rok za dostavljanje prijava Univerzitetu u Beogradu je 20. mart 2019. godine do 17 časova.

Adresa za dostavljanje prijava je ctt@rect.bg.ac.rs

Prijava treba da sadrži CV i motivaciono pismo (do 1000 karaktera) na engleskom jeziku.

Univerzitet u Beogradu će formirati listu odabranih kandidata, koji će biti obavešteni o rezultatima selekcije do 26.marta 2019.

  1. Izabrani kandidati podnose online prijave ovde.

Rok za online prijave je 31.3.2019. (23:59 CET)

Prilikom online prijave potrebno je priložiti:

  • CV
  • Motivaciono pismo sa jasno naznačenim izborom lokacije prakse (EPO ili EUIPO)
  • Diploma/master diploma sa naznačenom konačnom ocenom (ili uverenje o diplomiranju ukoliko diploma još nije izdata)
  • Sertifikat(e) završenih e-learning kurseva: “EUTM in a Nutshell” i/ili “RCD in a Nutshell”
  • Zbog uslova iznad, kandidati moraju napraviti naloge na EUIPO Academy Learning Portal

Zahvaljujući učešću Univerziteta u Beogradu u ovom programu, ako ove godine ne ispunjavate neki od uslova, možete se pripremtiti i konkurisati naredne godine.

 

Procedura selekcije

Kandidati će biti obavešteni o rezultatima selekcije do kraja maja preko Univerziteta u Beogradu. Odabrani kandidati će biti obavešteni o tačnom datumu početka prakse početkom septembra 2019.

Za više informacija, posetite: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/traineeships